Kudret Kaleyi Arayanlara : Özel

R00T

ProfessionaL
Yönetici
Administrator
14 Ocak 2019
4,621
8,159
118
#1
Burası doğu -Batı eksenli uzanan tarihi kervan yoludur.Taş döşeli bağdat yolu buranın yakınından geçer.Batıdan geldiğimizde Vezirtepe 'nin ön tarafından güney cephesinden Yeşildağ , Karatepe'den sonra ki durak noktamız Kudretkale'dir.Kudretkaleye geldiğimizi bildiğimizin bazı alemetleri ve 4 bir yönünde mesafeli mevkilerini bilmek gerekir.İlk önce Kudretkale'nin 4 bir yönden olan iş ve mevkileri ele alalım.Sonra Kudretkale'yi tanıyacağımız durumları inceleyelim.En son ise Menderes Usta KudretKale ve Cenevizkale'ye dair variyetlerin hesaplarını bize bildirsin.
Önce doğu istikametinden başlayalım Kudretkalenin doğusunda ; Pamukçu yokuşu ,Deve bağırtan yokuşu , Kapıkaya Eminağa Değirmeni , Eminağa Karargahı ve Mezarı , Halkalı Kaya , Karahasan Köprüsü , Volçanın Tamir edip yeniden inşa ettiği manastır , Küçük horatepe , Deli Papazın Değirmeni , Erikli yayla , Kılıçlı mağara Alibey köyü , Şarapçı köyü yolu
Güney Yönü ; Nalbant alanı , Kuru dere Tek ayı (ön sol ayağı 23 adımda olan ) ,Cumali Dede Türbesi , (Kızıl Türbe diğer ismi) Ana büyük fil ve maymun.Arkacık değirmeni(Birkaç değişik isimle isimlendirilir.) AliBey Değirmeni ( Aslı Bir Kara kayaki devrilirse değirmeni harab eder burada kurt fügürü olacak o değirmen ) , Pehlivan Kayaları , Acı ve Tatlı su çeşmeleri Yarım Hilal olanlar.

Kuzey Yönü ; Burada kuzey Yönünde çok fazla işler olmamakla beraber Yönler biraz batı ve doğu olup ara yönlere girmektedir.

Kuzey Doğu ; Çimenika kalesi -Kapı Kaya ve Halkalı kayaya bağlanan kervanyolu.

Kuzet Batı ; Çukurcanbazköyü 3 dibek , Kumpanya birlik değirmeni , Hersek köyü.Kuru dere 8 fincan cezve , Selama durmuş Ayı fügürü.kirazlıyayla ,Topkoru .

Batı Yönü ; Büyük şelale , Yavrulu ayı , Manolun Karargahı ve Değirmeni , Büyük Horatepe , 3 tepeler , Kül tepe , Türbe tepe , Sarıgöl , Karagöl , süslü efendi avam köprüsü ( Üzerine basılırak geçilen köprü suda taşlara basarak sıçrama- Taşlar belli bir düzünde konmuştur sistemlidir. ) Kıçkıça yatan öküzler , tek öküzler.Koyunlar kepenekli çoban Aslan fügürü. Büyük kuyu , Küçük Şarlaklar , İsli Kemikli Gemili Bacalı Mağaralar.Minareli kaya , VezirTepe

Güney Doğu ; Şahin kaya , Kartalkaya ,Balkaya , Ballı kaya , Kazandere , dağarcıklı değirmeni , Alibey mezarı .Topal Ayı (Ayıcılı) Ceveviz kale .

Güney batı ; 3 mezar , Kızlar çeşmesi yol ağzında mezar.

Mesafeler ; Araları menzillidir. Yönler genel anlamdadır.Yönler işaretlerin birbirlerin doğusu batısı ve güneyin kalması göre vaziyet alırlar.Genel Yönlerde bunlar ve sayamadıklarım vardır.Örneğin Batıdan Vezirtepeden Doğuda ki Halkalı Kayaya at sırtında yürüyüş mesafesi olarak 10 saate yakın yol sürer.Bazı mevkiler ardısıra yakındır.'3 metre 150 metre 135 metre bazılarına gitmek için sabah çıktığın yolu akşama menziline varırsın.

Gelelim kudretkale'ye .Batıdan Vezirtepe Yeşildağ ve Karatepe sırasıyla bu mevkileri aşarak geldiğimizde doğuya doğru Bağdat yolunu takiben Ana kervan yolundan ayrılırak bir tepe aşımından sonra dağın eteğinde olan Kudretkaleye ara kervan yolu ile varırız.KudretKale yi tanımak için Kuzey Yönündeki sırtta harap halde ki eski Roma kalesini bulmalıyız.Bu kalenin güney eteğine doğru 1000 adıma yakın bir mesafede Kuzeydoğu yönü blok kayalık alan olan 14 metre yüksekliğinde üzeri düzlük olan kaya ve toprak karışımı höyük alanı bulmalıyız.Burayı daha iyi tanımak için batı yönünde ağzı açık bir mağara göbek hizasında bu mağaranın ön tarafında dervişe benzeyen bir kaya , Bu mağaranın 35 adım güney batısında dervişe benzeyen bir taş vardır. Taşı tanımamız için altında 3 adet burgu deliği vardır. Bu taşın altı kuyudur. Burada üst üste konmuş 5 adet kazan vardır. Bunlar kaldırılırsa altından ana mahzene girilir. Bu mahzen içinde eskilerden kalan 366 adet heykel vardır. Bu kudretkalenin kuzey batısında 21 sıra dizilmiş taşlardan kaldırım yol vardır .Bu temsili bir yol ve kısa bir dizimdir.Bu kudretkalenin Üzerine çıkar isek etrafı küçük taşlarla çevrili boş bir mezar vardır tam ortasında.Yine Kuzeydoğu istikametinde ki kayalarda çeşitli kabartma işaretler ve çalışmalar vardır( güvercin resimleri kayada 3 delikler bunların ikisine merdiven dayandıralabilir.Haç işaretleri 7 adettir.)Kuzeybatı istikametinde 3 adet su sahanlık alanı vardır.(Bunlar doğal çeşme su toplama alanı havuz gibidir.Dibek oyma değillerdir.)Kudretkaleyi tam netleye bilmemiz için bu alemetlerden sonra.Kuzeydoğusunda yamaçta doğup gelip sahanlık alanları yalayıp geçen batı yönünden yön alıp güneyine doğru Ceneviz kale ve Nalbat alanının batısında acı tatlı sular ile kavuşup ana suya karışan pınarı görmeliyiz.Bundan sonra Kudret kaleye etekleri yapışık olan Güneydoğu istikametli kendisine hafif çap duran kendisinden biraz düşük yükseltide ve alan olarak Kudretkaleden küçük olan batı yan yükselti kısmında sırasıyla saplanmış 7 adet saplama kaya olan Ceneviz Kaleyi görmeliyiz. Araları 100 adımdan azdır. Etekleri bitişiktir. biz bu kudretkale ve Cenevizkaleye Batı istikametinde baktığımız Kurt kulağı misali kulaklardan biri biraz düşük olmak üzre M harfi gibi görürüz.Kudretkaleye Kuzeyden Güneye bakarken önümüzde 3 kademe yapan bir sur varmış gibi kayaları görürüz. Bu sedir yapan duvarın 2 si doğal biri doğala uydurulmuş dizim kayalardır.Kudretkalenin doğusunda bir taş yığıntısı olup bu yığıntının altına inildiğinde Demir ızgaralı kapılardan güzel variyetlerin olduğu mahzene inilir ki çok tuzaklıdır.Bu Yığma yönü gelen kervanların yüklerini boşalttıkları gizli alandır.Bu taş yığmanın altında yan giden bir tünel vardır. Çok zehirlidir. 780 kişinin zehirlendiği horasan duvarlı ranzalı mürettabat yatakhanelerine gider. her biri 170 er heybe para alan büyük küpler buradadır .Kudret Kalenin 2 ana girişi vardır.Birisi kuzeydoğu istikametinde olan kudretkaleye 75 metre mesafede olan 3 toprak yığma mezardır.Bu 3 mezardan ortada ki mezardan güzel bir variyet alındıktan sonra (variyet yani malzeme ve malları ve miktirlarını açıklamadım bunları Menderes usta paylaşacaktır umarım.)

Kudretkaleye giden tünele ulaşılır buradan.Kalenin altında ki çoklu odalara giden ana yol tuzaksız yol budur.Yinede dikkat edilmesi icab eder.Kudret kalenin ikinci Girişi ise daha önce belirtmiştik etekleri güneydoğu yönünde Cenevizkale ile birleşir bu birleşim noktası tüneldir.Bu tünelin üzerine yığıntı halinde doğala uydurulmuş ve basamak yapan yükseltilere sahip beyaz taşlar dökülmüştür.bu taşların altından tünele girilir ve odalara varılır.Bu varılan odalarda görülmemiş büyük variyetler vardır.Kudret kalenin Kuzey doğusundan doğan pınar batı istikametinden güneye inerken batı hattı boyunca sulu bir dere yatağı oluşturur bu yatağın kaleye bakan kısımları patika ve kervan yoludur.Aksi karşı istikametinde ise doğusunda su olmayan kuru bir dere vardır .Burasıda kervan yoludur.(Dikkat ana yolar değil ara kervan yollarıdır.Bağlantı ve geçiş yerleri)Bu yollar Tekrar bağdat yoluna ve pamukçu yokuşuna bağlanır.Bu yolu takiben alibey değirmeni Şahin kaya, Kartal kaya , Balkaya ,emin ağa değirmenlerine varılır.Dikkat üzerinde kule ve yıkıntısı yoktur.Üzerinde 3 adet kule misali baca olan kale Ceneviz kalesidir.Bu Cenevizkalesinin üzerinde ki 2 adet yığıntı durmakta 3 . kule yıkıntısı olan baca kalenin ana mahzenine inmektedir.Bu 3. kule volçan ve ekibi tarafından odalar işleme doldurmaya tabi tutulduktan sonra odaların üzerine yıktırılmış olup.Üzeri gizlenmiştir.Bu 3. kuleyi yani bacayı bulmak için bir çıplak ayak izi var onu bulmamız gerekir.3. kule bunun altındadır.

Tekrar gelelim Kudretkaleye bu kalenin kuzey doğu blok kayalıklarında 40 atlı mağara vardır.Bu mağara açıkta değildir.Bu mağarayı bulabilmek için dikili büyük kayayı görmemiz lazımdır.Bu kaya üzeri bükük olup eğilen insan misali bunun altına atlar bağlanır ise sağrıları g, gerileri hariç yağmur tutmazlar.Bu kayada C harfine benzer bir oyma vardır.Bu mağara kapalıdır.Tabanı taş döşeli olan mağara budur.Bu C işaretinin at bağlanabilecek kayanın dibinde ki kapama yığma kayalar alınır ise 40 atlı mağaraya girilir.Bu mağara bir salondan büyüktür dar ve uzundur ahır misali.Tabanı taş döşemeli olup üzeri 2 karış kum ile örtülmüştür..Mağara içinde ilerlediğimizde sonuna doğru mağara kavis yapar ve taban bir kame yükselti yapar.Bu yükselti kısımda sağımıza gelen duvarda göbek hizasında tabanda değil küçük oyma bir haç olacak bu haçın zemine bakan yönünde zemin altında bir kazan gömülüdür.Burası nereye gidilir yada burda bitiyor mu bahsi geçmemiştir.Bu kısımda bilgim yoktur.

Gelelim tekrar Kudret kalenin üstüne üzerinde yönü kuzey olan bir oturma taşı tabure misali vardır.Burası papazın oturduğu oturak taşıdır.Bu taşın yakınında 4 oyma vardır.3 oyma açıkta üçgen yapar halde araları kısa mesafelidirler.4. oyma ise kapalıdır kasadır.Bu kasa üçgen yapan oymalara 7 adım mesafede olan farklı renkte olan (beyaz taş) kayada 8 okka bir müjdedir.Kasa yani 4 oyma beyaz kayadır.Bu oturak taşına oturduğumuzda sağımıza gelen doğu kısmında kayalarda bir kertenkele fügürü vardır.Kertenkelenin bakış istikametinde yığıntı taşlar vardır.Bu taşları açmak zahmetlidir.Burayı açar isek bu taşların altından kısa bir tünel ile kertenkelenin altına doğru giden odasına varırız ki odası doludur.

Kudretkalenin Kuzey batı istikametinde geçen çeşme suyunun yanında tek oyma bir balık vardır.Bu balık Sazana benzeyen balıktır.Bunun 44 metre karşısında suyun yanında odası olup derinliği bir insan boyudur.Oda çok zengin olup safi altındır.Kudretkalenin kuzeyinde ki ana kaleye çıkar isek bütün bölge ayağımızın altına serilir.Buradan karatepe ve vezirtepe ve bütün bölgeler rahatlıkla görülebilir.KAratepe çıkar isek batısıdır.Burdan ilk geliş istikametleri olan deniz yönü görünür .4 adacıklar kısmı ancak Büyük horatepe ve yeşildağdan görülür.
Kudretkale ve Ceneviz kale birbirleri ile duruş istikametleri kuzeybatı-güneydoğu yönlüdürler.Ceneviz kale kudretkalenin Güneydoğu istikametinde kalır.

7 bölgedem 7. hakikat bölgesi olan diğer yarı dolu veya taşınmış boş olan bölgeler olmadığının hakikat bölgesinin kendisi olduğu alemet ve nişaneleri bunlardır.Nalbat alanı güneyinde 1 kilometre mesafede kalır.Bu düzen içerisnde olan bölge hakikat bölgesidir.Diğer bölgelerin bazılarında da variyetler vardır.Bunlarda azımsanacak gibi değillerdir.Burada bir çok mevki ve özelliğide sayamadan geçmişizdir.İlerleyen zamanlarda o mevkilerede değiniriz.

R00T : özel çalışma arşiv destekli.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
22 Eki 2017
1,167
4,225
118
#2
gözüme ne takıldı. sendeki belge ceneviz kale ile kudret kaleyi birleşik yani yakın olduğunu söylüyor,

bizdeki belgelerde arada mesafe olduğunu söylüyor, ama alttan su yolu ile birbirine bağlı olduğunu söylüyor. burada kafamız karışıyordu. madem mesafe var su yoluyla nasıl bağlandı diye kendi kendimize soruyorsuk.

şunu anladım doğruyu bulmak için farklı çevirileri ele almak lazım. mesela buradaki doğru kudret kale ile ceneviz kale arasında çok mesafe yok.

hatalar nereden çıkıyor. çeviride aynı yeri tarifre biri 1,5 saat yazmış diğeri 1,5 dakika yazmış çoğu sorunlar buradan çıkıyor.
 

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
22 Eki 2017
1,167
4,225
118
#4
Kudret kaleye çıkarken yanda bir mağaranın kapısının sağında bir yarım kılıç, solda bir yarım kol, mağaranın kapısının üzerinde 2 adet palyoza şişe, içlerinde 40’ar adet beşibirlik ve bir harita bu mağaraya aittir, mağaranın içinde bir derviş oturur durumda karşıdaki bir taş yatağa bakar, bu yatağın ortasında bir heybe fındık altını horasanla kapanmıştır. Mağaranın solunda duvarında ateş yanan ocak altında beşi bir yerde 1-bir heybe dolusu, horasanla kapatılmıştır.

Kalenin üzerinde taş kaldırım çevrili bir mezar vardır. Bu mezarın ayak ucunda bir heybe altın konmuştur. Mezarın dört köşesinde birer heybe Reşat altını konmuştur. Bu mezardan 72 basamakla su yoluna inilir.
 

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
22 Eki 2017
1,167
4,225
118
#5
Kale eteklerinde bir sıra ahır olup, içinde 40 baş hayvan bağlanacak yerleri vardır. Yemliklerin sağ başında at üzerinde bir süvari var. Bu süvarinin sol eli makbuldür. Sağ eli işaretleri gösterir. Sol eli ise parayı gösterir. Gösterdiği yerde bir put (istavroz) var. Bu put taş kapaktır. Altı mahzendir.
 

kan

Member
Kayıtlı Kullanıcı
15 Ocak 2019
75
151
38
#6
bu kapı kaya her yerde var sanırım bizim buradada iki tane var birine ben gittim ötekine gitmedim ama gittiğim kapıkayada sadece çıkılabilir ikitane yol var taşı keserek kervan yolu gibi yapmışlar ve taşın üzerine çıkıyorsun koca bi düzlük hafif meyilli 8yada 9 adet açılmış mezar var roma dönemi ve heryerinden para çıkıyor 1 metreden bile sanki toprağı karıştırıp para ile sermişler
 

SuNSeT28

★彡 (O Dağlarda) 彡★
Süper Moderatör
10 Mar 2019
1,966
4,223
118
Κερασούντα
#7
bu kapı kaya her yerde var sanırım bizim buradada iki tane var birine ben gittim ötekine gitmedim ama gittiğim kapıkayada sadece çıkılabilir ikitane yol var taşı keserek kervan yolu gibi yapmışlar ve taşın üzerine çıkıyorsun koca bi düzlük hafif meyilli 8yada 9 adet açılmış mezar var roma dönemi ve heryerinden para çıkıyor 1 metreden bile sanki toprağı karıştırıp para ile sermişler
Bu yer isimler namlı yerlerdir.Her bölgemizde olmakla beraber sadece bir tanesinin gerçek olduğunu düşünüyorum.İşte asıl mesele burda,bir çoğumuz belgelerde yazan yerleri kendi bölgesinde mutlaka ziyaret etmiştir.Ancak bu eşkiya belgelerinde yazan yerlerde para alanı gören varmı oda ayrı bir tartışma konusu.Diyelimki gerçek bölgeyi bulduk,buralarında şifresini çözmekte başka bir ayrıntı.Inşallah böyle bir yerde define avcıları ailesi olarak bizlere nasip olur.
 

Mayhem

Member
Kayıtlı Kullanıcı
15 Ocak 2019
69
263
58
#9
Kudret kalenin doğusundan gelen dere kurudur. Güney batıdan gelen sulu dere ile çatak yapar. Bu çatakta Emin ağaya ait değirmen vardır. Bu çataktan az aşağıda derenin suyu mavi gölet denilen bir gölete dökülür. Bu gölette su çoğalma olayı yaratır. Sebebide kuru dere çift katlı dere olduğu için ikinci katın suyu gölete bağlıdır, gizlidir, gizli ve soğuk su bu sudur. Arazinin suyunu emdirip tarihi bent denilen doğudan gelen batıya uzanan bendin altına gizli olarak verilmiştir. Bu kuru derenin tam 31 adet odalar vardır. Bu odalar karşılıklıdır. Bu odalarda çok eskiye ait heykeller ve çok değerli altın külçe mevcuttur. Kudret kalenin doğusundan gelen dere ile güneybatıdan gelen dere çatak yapar. Sulu dere çatak yapmadan evvel kudret kalenin güneyini yalayıp geçerken dere burada Z ze çizer. Bu Z çizen derenin tam ortasından bir kaldırım geçer, bu kaldırıma yakın bir yerde 4 köşe sarı bir taşın 4 köşesinde deliklerde 20 şer adet altın vardır. Bu taş çift katlı dereye inilen kapak taşıdır.
 

R00T

ProfessionaL
Yönetici
Administrator
14 Ocak 2019
4,621
8,159
118
#10
Kudret kaleye Sadece Batıdan Doğuya Doğru girilir . Önü düz ova ve yerin altı . Görünürde kale yok ozaman :rolleyes:
Kudretkale bir statta top aynan saha kadar alandır.Zeminden yüksekliği 3-4 katlı bina kadardır tabi birden dik yükselmez.Serpilerek yayvandır.Ön güney yönü ana su yönüdür ordan itibaren dere yatağı olan düz alana kavuşur .