Hüddam İlmi Nedir?

aga_0074

Emektar_Defineci
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
17 Ocak 2019
Mesajlar
344
Tepkime puanı
786
Puanları
35
Konum
MEZOPOTAMYA
Hüddam, cinleri ve şeytanları kontrol etmeyi amaçlayan bir öğretidir. Günümüzde bu ilimi öğreten resmi bir kurum yoktur.[1] Büyücüler bu ilimi gizli öğrenirler ve çok iyi bilirler. Antik Mısır'a kadar dayanan bir öğretidir.[2] İslam dinî geldikten sonra Mısır'da Hüddam, cin çağırma, cinlere tapma gibi tüm eylemler yasaklanmıştır.[3]

Dinlerin çoğu Hüddam konusuna değinir. Tüm dinlerin kutsal kitaplarında Süleyman'ın cinleri kontrol ettiği ve emrinde çalıştırdığı yazar.[4] Bu, çok tehlikeli bir ilimdir. Cinleri tutsak etme, onlara hükmetme ve istediğini yaptırmayı amaçlar.[5] Cinler büyüler ve tılsımlarla insanların kontrolü altına alınır. İşte Hüddam bu tılsımları ve büyüleri bildirir.[6] Hüddam, İslam inancına göre Müslüman cinleri kontrol altına almayı isteyen bir ilimdir ve günahtır.[7] Yahudilik ve Hıristiyanlık'taysa şeytanları kontrol altına almayı isteyen bir öğretidir ve günah değildir.[10] Hıristiyan ve Yahudi öğretilerinde insanların Tanrı'dan aldıkları güçle cin ve şeytanları kontrol altına alacağına inanılır.[8]

Kuran-Kerîm'in her sure ve âyetinde görevli bir cin bulunulduğuna inanılır. Hüddam ilmi, İslam dinine göre bu cinleri kapsar. Eğer bir Müslüman cine hükmedilmek istenirse Ernesto Pichardo'nun dediği gibi aç ve yalnız kalarak Kurân'da bulunan surelerin okunması gerekir.[13] Kurân'a göre kötü cin ve şeytanlar, Allah izin vermeden kontrol edilemez. Yani Hz. Süleyman'ın Allah'ın verdiği güçle kötü cinleri kontrol ettiğine inanılır. Kurân'da cinlerin nasıl kontrol edileceği ve onlarla nasıl arkadaşlık kurulacağı yazmaz. Kuran, cinlerle bağlantı kurmayı yasaklar. Bu yüzden İslam dininde Hüddam günah sayılır. Cinleri iyi ya da kötü amaçlarla kullanmak ya da onlardan bir şeyler istemenin İslam dininde günah olduğuna inanılır.

Hıristiyanlık'ta cinlerle iletişime geçmek ya da onlara hükmetmek günah sayılmaz. Fakat bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğine inanılır. Bir cin çağırmak için Latince kelimeler söylemek ve İncil okumak gerekir Kimi misyonerler cinleri tehdit ederek kontrol etmenin mümkün olduğunu ve Latince ilahilerin tersten okunmasıyla bunun gerçekleşebileceğini söylerler. Amerikalı misyoner, İncil çevirmeni Cornelius Van Allen bu konuyla ilgili şöyle der:

"Cinlerin hayatım boyunca kontrol edileceğine inandım. Bazen bununla ilgili araştırmalar yaptım. Arap topraklarında cinler tehdit ediliyormuş. Fakat bu tehdit etme o kadar basit değil. Sadece geleneklere göre konuşacağım. Eğer yapacağınız herhangi bir ritüel ile ayağınıza cin getirmeyi başarırsanız, Kutsal kitapların tersten okunup üflendiği suyla cini tehdit edebilir ve onu suda boğacağınızı söyleyebilirsiniz. Bizdeki kutsal su inanışının esası budur. Cinler ters boyuttadır. Bu yüzden bizlerin tersten okuduğu kutsal kitaplar suya tesir eder ve cin sudan korkar. Eğer suyla boğulacağını düşünürse sizin istediklerinizi yapacaktır."

Tevrat cinlerin kontrolüyle ilgili fazla bilgiye yer vermez. Fakat Talmud bu konuyla ilgili çok şey yazar. Talmud; dünya üstünde cinlerin rakamından, onların nasıl kontrol edileceğine ve Kabala öğretisiyle cinlere nasıl hükmedileceğine kadar her şeyi yazar. Günümüzde birçok cinci hocanın bu geleneği kullandığına inanılır. Cinleri ateşle tehdit etmek Musevilik gelmeden önce Firavun'un sihirbazlarının yaygın bir geleneğiydi. Sihirbazların cinleri ateşle tehdit ederek onlar sayesinde sihir yaptığına inanılır. Ritüel ile çağırılan cin ateşle tehdit edilir. Musevilikte cinlerin havadan oluştuğuna ve çok latif olduğuna inanılır. İşte bu yüzden cinlerin ateşten korktuğuna ve ateşle tehdit edildiklerinde her istediğiniz yerine getireceğine inanılır. Bu Yahudiliğin Hüddam geleneğidir.

Çok Tanrılı dinî inanışlar ve sadece ruha önem veren dinî öğretiler Hüddam'dan bahseder. Afrika'da yaygın olan ruhsal öğreti Santeria cinlerin kontrol edilebileceğini söyler. Bunun da uzun ve yorucu ritüellerle olacağına inanır. Başka rûhânî ve çok tanrılı oluşum olan hatta bir kutsal kitabı bile bulunan din Pentecostalism cinlerin kontrol edileceğini onların enerjisinin çok düşük olduğunu söyler. Aynı zamanda bu öğretide yaygın olan gelenek çengel takmadır. Çağırılan cine kutsal çengel takılırsa onun köle olacağına inanılır. Öğretide çengel takmanın kolay olmadığına değinilir. Eğer ki cin çengeli çıkarırsa, çengeli takan kişiyi öldürür fakat cin çengelin takıldığını fark etmezse, çengeli takan kişinin kölesi olacağına inanılır.[8]
Cin Çağırma
Birçok eski metinlerde cin çağırmanın şekli yazar fakat bunların hepsi birbirinden farklıdır. Bazıları cinleri bilgi öğrenmek için çağırır, bazıları onlara tapmak için, kimileri de onları tutsak etmek için çağırır. Hüddam ilmi cin çağırma ve tutsak etmeyle ilgilenir.

İslam dinine göre ruh çağırma günahtır ve ruh çağrıldığı zaman ruhun asla gelmeyeceğine ve cinin geleceğine inanılır.

Dinlere göre Hüddam, farklılık gösterir. Hıristiyan birisi bir cini ele geçirmek isterse Latince kelimeler söyler. Afrika'da yaygın bir inanış olan Santeria dininin Küba'da olan tanıtıcısı Ernesto Pichardo, bu konuyla ilgili şöyle der:

"İnsanlar tarih boyunca güç, para, sağlık istemişlerdir. Fakat insanlar bu isteklerini hep inandıkları Tanrılardan istediler fakat Tanrıları onlara hiçbir şey vermedi. Bizim dinimiz cinlere hem tapmayı hem de hükmetmeyi öğretir. Böylece bizler cinlere hükmettikçe Dünya'da istediklerimizin arasından seçim yapabiliriz.

Her dinin kutsal kitabında her ayette görevli olan bir cin vardır. Cinlere hükmetmek için o ayetleri belli gün ve zamanlarda okumak lazımdır. Genelde bu mağarada yapılır ve Hüddam isteyen kişi yalnız, aç bir şeklide kalıp o ayetleri günlerce okumalıdır. Çok az yemek yemelidir. Eğer yeterli bir süre bedenini aciz kılıp, ruhunu güçlendirebilirse okuduğu ayetlerde görevli olan cin onun kölesi olacaktır. Ben sadece size bunu özet geçebilirim. Biz toplu rûhânî ritüeller yapıp formüller okur ve büyüler yaparız. Fakat bunları sadece bizim dinimizde olanlar bilmelidir."

Bazıları Hüddam'ın böyle elde edileceğini söyler ancak bazıları kötü cinlerin de kontrol edileceğini söyler.


Pentecostalism öğretisinin ilahi kitabı bu konu ile ilgili şöyle yazar:

"İnsanlara bakıyorum da hep şeytandan ve şeytânî güçlerden korkuyorlar. Çok anlamsız. Onları kontrol edilebilecekken ve onlar sizlere hizmet edebilecekken kim onlardan neden korksun? Süleyman ve onun anahtarı ve geçmişteki sembolizm bunlar hep cinleri kontrol etmek içindi. Peki ya Mısır Piramitlerine ne demeli? Düşünsenize öyle bir zamanda kim bu kadar yüksek ve düzgün ölçülerde piramit yapabilir? Biraz düşünün ve anlayın cinlerin insanlara hizmet edeceğini? Sizi korkutmalarına izin vermeyin, size hizmetçi olmalarına sağlayın.

Şişedeki cin masalları gerçektir Dostlarım. Onlar enerjisel olarak bizden düşükler. Onlara göre bizim isteklerimiz emir. Bırakın bizim için bir şeyler yapsınlar.... Haydi onları çağırın. Sizin ayağınıza gelsinler. Onların enerjisi insanlardan düşüktür. Onlar kim ki insanları korkuturlar? Onlar sizlerin en iyi arkadaşı olabilirler. Her istediklerinizi koşulsuz yaparlar. Size taparlar. Onları yapacağınız bir ritüel ile çağırın sonra üzerine Latince kelimeler okuduğunuz sihirli çengeli yani çengelli iğneyi onlara takın. Dostlarım artık onlar sizindir."
 
         
Üst