Kandilimiz mübarek olsun

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
2,464
Tepkime puanı
5,565
Puanları
41
Selamünaleyküm değerli usta abi ve kardeşlerim. Zor bir zaman ve dönemden geçiyoruz. Deccal devri dedikleri bir zaman. Bizler vatanımız ve milletimiz. Ümmet olarak bir olursak eğer rabbimizin rızasına kavuşabilirsek eğer ne mutlu bize. Virüsten siyonistten içimizdeki dışımızdaki düşmandan korkmayın. Korkumuz sadece rabbimizin azabından olsun. Ona layık kul olamazsak eğer ahiret günü yümüzün karalığından korkun. 100 yıldır veya daha fazladır bu bölgede dökülen kanlar yapılan zulümler haksızlıklar yüzünden sırf sessiz kaldığımız için başımıza gelen musibet ve belalar için tövbe ve estağfurullah ile rabbimize yalvarıp af dilemek için fırsat olan bu günleri iyi degerlendirelim.

Ya Rabbi bizler günahkarız bizler isyankar asi kullarınız. Senin yarattığın Adem oğullarıyız. Sen ise yerin göğün sahibi üstün güçlerin sahibisin. Veren alan sensin affetmeyi seversin.

Ya zülcelali velikram bu akşam huzurunda açtık ellerimizi. Bizlerden babamız anamız eşimiz kardeşlerimiz çocuklarımız ve kıyamete kadar olacak tüm zürriyetimizdan ümmetten ve inananlardan. Affını afiyetini merhametini rahmetini hayr bolluk ve bereketini esirgeme ya Rabbi. Bizleri her türlü kötülük ve kötülüklerden şeytanın şerrinden kaza bela ve musibetlerden büyük ve küçük günahlardan koru bizi Allah'ım. Bizleri tüm zürriyetimizi senin razı olduğun imanlı ve salih kullarından eyle bizleri.

Vatanımızı milletimizi ümmeti inananları koru esirge Ya zülcelali velikram Ya Erhamerrahimin. Çünkü senin her şeye gücün yeter AMİN....

KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN.
 
         

infilaQ

Bilgili Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
27 Ocak 2019
Mesajlar
414
Tepkime puanı
947
Puanları
35
Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece.

Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır:

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle‚ Mübârek`; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle‚ Beraet`; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle‚ Rahmet`, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle‚ Berae veya Sakk` adı da verilir.

Bu gecenin beş özelliği vardır:

1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.

3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban`ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban`ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban`ın onbeşinci günü verilmiştir.

Anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler içki düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar.

Bu konuyla ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir:

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:

"Bu gece Şaban`ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem`den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " (Buhârî, et-Tergîb ve`t-Terhib, II, 118).

Insanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah`a şöyle dua etmiştir: "Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yticesin. " (et-Tergib, II, 119, 120).

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere de şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim. "

"Allah Teâlâ Şaban`ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah`a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (Ibn Mace, Ikametü`s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).
 
         
Üst