Kibir, ateşten gömlek gibi,

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
2,464
Tepkime puanı
5,566
Puanları
41
Selâmünaleyküm yüreği gönlü güzel kardeşlerim ustalarım, kibir en büyük dusmanimiz ayıbımız değilmi, kimleri yakmamışki, siz siz olun, illa benim dediklerim benim yaptıklarım doğru demeyin, kendinizi övmeyin, bırakın karşınızdaki sizi sevenler övsün methetsin, kimsenin umudunu hevesini kırmayın, heleki birde söz veripte sözünü yerine getirmeyenler, insanların hakkını çalanlar, bilinki o kibir Şeytanı bile kavurdu, sen kime özenirsin, iyi bir müslüman demek, iyi bir insan olmaktan geçer, Allah cc razı olsun sizlerden, haydi buyrun kibir ne imiş.

Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyuruyor:

“Bana dua edin ki kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler (kibirlenenler) alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.”(Mü’min /60)

Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:

– Ucub, yani bir insanın kendisini beğenip, diğerlerini beğenmemesi, yetmiş senelik ibâdetini ifnâ ve imhâ eder (Cami’s-sağir)

“Kibirden hazer ediniz, kaçınınız, Zira İblis’i Adem aleyselâma secde etmemeye kibir sevk etmişti.” (Camiü’s-sağir.)

BÜYÜKLÜK YALNIZ ALLAH’A MAHSUSTUR

Büyüklük; yalnız Allahü azze ve celle hazretlerine mahsusdur. Aklı başında olan kimse kibirlenmez, haddini bilir. Halik Teâlâ ve Tekaddes hazretleri kibirlenenleri sevmez.

Rasûl-ü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:

– “Allahü Teâlâ bana vahy ile bildirdi ki , tevâzu et, kimse kimseye övünmesin.”

Akl-ı selim sahibi, hiç kimseye hakâret nazarıyla bakmaz. Çünkü bilir ki o hırpânî, fakir kıyafetli insanlar arasında nice Allah’ın dostları vardır.

DAĞLARI İĞNE İLE OYMAKTAN DAHA ZOR

Ebû Hâşim kuddise sirruh buyurur:

– Dağları iğne ile oyarak toz etmek, kalblerden kibri çıkarmakdan kolaydır.

Hâlid Bağdâdî kuddise sirruh:

Muhtelif zamanlarda yazdığı mektublarında şöyle demektedir:

– Allahü Teâlâ’ya hamd, Muhammed aleyhis-se-lâm’a O’nun âline ve seçkin ashabına salât ve duâdan sonra biliniz ki:

Bir kimse kendisini iyi sıfatlarla süslenmiş, güzel ahlâkla bezenmiş bilir ve görür, kendini bir başkasından üstün tutarsa, bu ulûhiyet davasına kalkışmak olup sonsuz olarak tard olmasına sebeb olur. Nitekim İblis (şeytan) “Ben ondan (Adem aleyhis-selâmdan) iyiyim”dedi. Bu sözü onun kovulmasına sebeb oldu.

BÜTÜN KÖTÜ SIFATLARIN KÖKÜ

Abdülkâdir Geylânî kuddise sirruh buyurur:

– Ey Ahâli! Allahü Teâlâ ve Tekaddes hazretlerine ve O’nun mahlûkatına karşı kibirlenmeyi bırakınız. Seviyenizi biliniz. Kendi benliğinizde mütevazi olunuz. Alçak gönüllü olunuz. Neyinize kibirleniyor, neyinize büyükleniyorsunuz ki, ilk haliniz, alelâde bir sudan meydana gelmiş necis ve murdar bir meniden ibarettir. Sonunuz ise toprak altına gömülmüş bir leştir. O halde bu ikisinin arasında ne diye kibirli bir tavır takınıyorsunuz?

Kibir, büyüklenme; bütün kötü sıfatların köküdür, anasıdır. Mezmum ve habîs sıfatların başkanıdır. Şeytan kibiri ve hasedi yüzünden huzurdan tard edildi, kovuldu, mel’un oldu. Ve bir çok kötü huyların merkezi, menba’ı oldu. Kibir, cimrilik, hased, kin, acelecilik, korkaklık ve her türlü şekavet gibi, daha nice kötü sıfatların sahibi oldu.

KİBİRLİLER AYNI ZAMANDA AHMAKTIR

Dikkat edilirse her kibirli aynı zamanda ahmaktır. Ahmak olmasa, haddini bilir, kendisini diğer fertlerden üstün görmez, bilâkis tevâzu haline gelip onlara her hususta yardımcı olur.

Ahmed er-Rufâî kuddise sirruh hazretleri:

– “Bizim yolumuzdan, kibirliler, ahmaklar ve cimriler istifade edemez”, buyurmuşlardır.

KİBİRLİLER KISKANÇ VE KİNCİ OLUR

Her kibirli aynı zamanda hasûd ve kincidir. Çünkü yalnız kendisini gördüğü, büyüklendiği için, başkasının, başkaları tarafından iltifat gördüğüne üzülür, iltifat gören şahsa karşı kini, hasedi, düşmanlığı artar. Çünkü onun yoldaşı rehberi şeytanü’l-lâîn olmuştur.

KİBİRLİLER YARDIMDA BULUNMAZLAR

Gene dikkat edilirse kibirli kimse, katiyyen başkasının yardımında bulunmaz. Cimridir, başkasının diğer başkasına yardım etmesini dahi iyi görmez. İster ki o şahıs sıkıntıda olsun, keder, üzüntü içinde bulunsun. Kendisine bu gibi yardımlaşmalar nasip olmadığı için bunları düşündükçe öfkesi kederi artar. Ukbasını kaybettiği gibi, dünyasını da kendine zehir eder.
 
         

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
2,464
Tepkime puanı
5,566
Puanları
41
Birde yaptığı ibadeti, bilgisi ile övünerek kendini üstün görenler oluyor, güzel kardeşlerim imanı ile son nefeste belli olan salih kullugun garantisi yokken, 80 90 yıl ibadet iyilik yapıp son nefeste imansız gidenleri duyduk ça, kim diyebilir kim söyleyebilir ben bilgimle üstünüm, Hz Musa ve çobanı bilmezmisiniz,

İnsan, iyilik ve kötülüğe kabiliyeti dolayısıyla varlıklar arasında en mükemmel mevkie çıkabildiği gibi, en düşük dereceye de düşebilmektedir. Böyle bir fıtratta yaratılan insanın elbette bütün yaptıklarının kaydedilmesi gerekir. Her şeyi muhafaza eden Cenab-ı Hakk'ın hafıziyeti, amel ve fiillerinin muhafazasını gerektirir. Muhafaza edilen bu amellerin adalet terazisinde tartılması, ona göre hakkında mükâfatın veya cezânın verilmesi zarurîdir.

İşte bu hakikata işaret eden âyet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:

"O gün amelleri tartacak terazi haktır. Kimin sevapları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de sevapları hafif gelirse, işte onlar âyetlerimizi inkâr ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır."1

Amellerinin tartılmasında İlâhî adaletin bütün haşmeti ile tecelli edeceğine işaret eden,"Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez."2 meâlindeki âyet-i kerimede de yine bu hakikat dile getirilmektedir.

O halde kıyamette Allah insanların amellerini tartarken, iyi veya kötü oldukları hükmünü açıklarken, iyilik ve kötülüklerin ağırlığına göre yapacaktır. Lem'alar'da Allah'ın haşirde büyük mizanı ile insanların amellerini tartacağı ve iyiliklerin kötülüklere galibiyeti veya mağlubiyeti noktasında hükmedeceği meselesi yukarıda geçen âyet-i kerimeye dayanmaktadır.
 
         

Mfcs2010

Member
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
21 Şub 2019
Mesajlar
95
Tepkime puanı
184
Puanları
16
Yaş
34
Konum
Karışık
Selâmünaleyküm yüreği gönlü güzel kardeşlerim ustalarım, kibir en büyük dusmanimiz ayıbımız değilmi, kimleri yakmamışki, siz siz olun, illa benim dediklerim benim yaptıklarım doğru demeyin, kendinizi övmeyin, bırakın karşınızdaki sizi sevenler övsün methetsin, kimsenin umudunu hevesini kırmayın, heleki birde söz veripte sözünü yerine getirmeyenler, insanların hakkını çalanlar, bilinki o kibir Şeytanı bile kavurdu, sen kime özenirsin, iyi bir müslüman demek, iyi bir insan olmaktan geçer, Allah cc razı olsun sizlerden, haydi buyrun kibir ne imiş.

Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyuruyor:

“Bana dua edin ki kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler (kibirlenenler) alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.”(Mü’min /60)

Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:

– Ucub, yani bir insanın kendisini beğenip, diğerlerini beğenmemesi, yetmiş senelik ibâdetini ifnâ ve imhâ eder (Cami’s-sağir)

“Kibirden hazer ediniz, kaçınınız, Zira İblis’i Adem aleyselâma secde etmemeye kibir sevk etmişti.” (Camiü’s-sağir.)

BÜYÜKLÜK YALNIZ ALLAH’A MAHSUSTUR

Büyüklük; yalnız Allahü azze ve celle hazretlerine mahsusdur. Aklı başında olan kimse kibirlenmez, haddini bilir. Halik Teâlâ ve Tekaddes hazretleri kibirlenenleri sevmez.

Rasûl-ü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:

– “Allahü Teâlâ bana vahy ile bildirdi ki , tevâzu et, kimse kimseye övünmesin.”

Akl-ı selim sahibi, hiç kimseye hakâret nazarıyla bakmaz. Çünkü bilir ki o hırpânî, fakir kıyafetli insanlar arasında nice Allah’ın dostları vardır.

DAĞLARI İĞNE İLE OYMAKTAN DAHA ZOR

Ebû Hâşim kuddise sirruh buyurur:

– Dağları iğne ile oyarak toz etmek, kalblerden kibri çıkarmakdan kolaydır.

Hâlid Bağdâdî kuddise sirruh:

Muhtelif zamanlarda yazdığı mektublarında şöyle demektedir:

– Allahü Teâlâ’ya hamd, Muhammed aleyhis-se-lâm’a O’nun âline ve seçkin ashabına salât ve duâdan sonra biliniz ki:

Bir kimse kendisini iyi sıfatlarla süslenmiş, güzel ahlâkla bezenmiş bilir ve görür, kendini bir başkasından üstün tutarsa, bu ulûhiyet davasına kalkışmak olup sonsuz olarak tard olmasına sebeb olur. Nitekim İblis (şeytan) “Ben ondan (Adem aleyhis-selâmdan) iyiyim”dedi. Bu sözü onun kovulmasına sebeb oldu.

BÜTÜN KÖTÜ SIFATLARIN KÖKÜ

Abdülkâdir Geylânî kuddise sirruh buyurur:

– Ey Ahâli! Allahü Teâlâ ve Tekaddes hazretlerine ve O’nun mahlûkatına karşı kibirlenmeyi bırakınız. Seviyenizi biliniz. Kendi benliğinizde mütevazi olunuz. Alçak gönüllü olunuz. Neyinize kibirleniyor, neyinize büyükleniyorsunuz ki, ilk haliniz, alelâde bir sudan meydana gelmiş necis ve murdar bir meniden ibarettir. Sonunuz ise toprak altına gömülmüş bir leştir. O halde bu ikisinin arasında ne diye kibirli bir tavır takınıyorsunuz?

Kibir, büyüklenme; bütün kötü sıfatların köküdür, anasıdır. Mezmum ve habîs sıfatların başkanıdır. Şeytan kibiri ve hasedi yüzünden huzurdan tard edildi, kovuldu, mel’un oldu. Ve bir çok kötü huyların merkezi, menba’ı oldu. Kibir, cimrilik, hased, kin, acelecilik, korkaklık ve her türlü şekavet gibi, daha nice kötü sıfatların sahibi oldu.

KİBİRLİLER AYNI ZAMANDA AHMAKTIR

Dikkat edilirse her kibirli aynı zamanda ahmaktır. Ahmak olmasa, haddini bilir, kendisini diğer fertlerden üstün görmez, bilâkis tevâzu haline gelip onlara her hususta yardımcı olur.

Ahmed er-Rufâî kuddise sirruh hazretleri:

– “Bizim yolumuzdan, kibirliler, ahmaklar ve cimriler istifade edemez”, buyurmuşlardır.

KİBİRLİLER KISKANÇ VE KİNCİ OLUR

Her kibirli aynı zamanda hasûd ve kincidir. Çünkü yalnız kendisini gördüğü, büyüklendiği için, başkasının, başkaları tarafından iltifat gördüğüne üzülür, iltifat gören şahsa karşı kini, hasedi, düşmanlığı artar. Çünkü onun yoldaşı rehberi şeytanü’l-lâîn olmuştur.

KİBİRLİLER YARDIMDA BULUNMAZLAR

Gene dikkat edilirse kibirli kimse, katiyyen başkasının yardımında bulunmaz. Cimridir, başkasının diğer başkasına yardım etmesini dahi iyi görmez. İster ki o şahıs sıkıntıda olsun, keder, üzüntü içinde bulunsun. Kendisine bu gibi yardımlaşmalar nasip olmadığı için bunları düşündükçe öfkesi kederi artar. Ukbasını kaybettiği gibi, dünyasını da kendine zehir eder.
——
Aynen ustam kibir nefsin esiri kibirli nefis ateş gibi girdiği her yere kor bırakır :)
 
         

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
Katılım
22 Eki 2017
Mesajlar
1,189
Tepkime puanı
4,450
Puanları
42
kibir demek şeytan demek. şeytan kibri yüzünden şeytan olmuş. en büyük kibirde kendisini diğerinden üstün gören.
 
         

R00T

ProfessionaL
Yönetici
Administrator
Katılım
14 Ocak 2019
Mesajlar
5,967
Tepkime puanı
12,340
Puanları
45
İnsan olmak kolay değildir.Ama gayret edenlere Allah yardım eder lezzet verir.Allah yardımcımız olsun inşaAllah.
 
         
Üst