MISIR UYGARLIĞI

aga_0074

Emektar_Defineci
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
17 Ocak 2019
Mesajlar
344
Tepkime puanı
786
Puanları
35
Konum
MEZOPOTAMYA

 1. COĞRAFİ YAPISI
 2. 2. Kuzey Afrika'da Nil Nehri ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir. MISIR NİÇİN ÖZGÜN BİR UYGARLIKTIR? Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden Mısır Uygarlığı, kendine özgü özelliklere sahiptir .
 3. 3. “MISIR,NİL’ İN BİR ARMAĞANIDIR İNSANLIĞA…” HEREDOT
 4. 4. SİYASİ YAPI DEVLET YÖNETİMİ
 5. 5. "nom" Önceleri adı verilen şehir devletleri varken, M.Ö. 3,000'de Kral Menes'in başa geçmesiyle merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes'le firavunlar devri başlar. Mısır krallarına "firavun" denirdi. Firavunlar, dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı. Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi. Narmer ya da Menes’in Aşağı Mısır’ı fethini anlatan kabartma(yaklaşık M.Ö. 3100)
 6. 6. Mısır, İlkçağ’ın en otoriter ve merkeziyetçi uygarlıklarından biriydi. Yöneticilerine Firavun denilirdi. Firavunun merkezi gücünü artıran etkenler: 1) Firavunun tanrı-kral kabul edilmesi, yani despotik yönetimin geçerli olması 2) Mısır’ın dış saldırılara kapalı kalması 3) Mısır içerisindeki ulaşımın kolay olması nedeniyle merkezi denetimin kolay sağlanması 4) Firavunun ülke yönetiminde güçlü bir bürokrat (memur) sınıfa yer vermesi 5) Tüm toprakların firavuna ait olması
 7. 7. İdari olarak, Mısır “nome” ya da vilayetlere bölünmüştü. “Nomarch” ya da vali bir “nome”nin başında bulunur ve firavuna hesap verirdi. Bu valiler kendi idareleri altındaki nomelerde büyük topraklara ve güce sahip olduklarında firavunlarla çekişme olasılığı artmaktaydı. Devlet yönetiminde her şeyin kaydını tutan yazıcılardan oluşan büyük bir bürokrasi önemli yer tutmaktaydı. Yazma ve okuma bilgisiyle donanmış olan yazıcılar çok önemsenir ve yüksek sınıf insanlar olarak saygı görürlerdi. Bu sınıfın yaşam standardı toplumdaki statüleri ile bağlantılı olarak yüksekti. Oturan bir Yazıcı, Saqqara. Yaklaşık M. Ö. 2400 yılları
 8. 8. Çoban değneği ve harman döğeni taşıyan firavunlar Orta Krallık (M. Ö. 2050-1653) firavunların halkla ilgilenmeye başladığı bir dönemdir. Eski Krallıkta firavun ulaşılamaz bir tanrı-kral olarak görülürdü. Sonraki dönemde halkının çobanı olarak resmedilmiştir.
 9. 9. Mısır tarihinin en önemli olaylarından biri Kadeş Savaşı’dır. Kuzey Suriye’ye egemen olabilmek için Hititlerle savaş yapılır. Asur tehlikesinin doğması üzerine antlaşma yoluna giderler. M.Ö. 1280 Kadeş Antlaşması:
 10. 10. KADEŞ SAVAŞI- HİTİTx MISIR
 11. 11. İstanbul Arkeoloji Müzesi
 12. 12. Yeni firavunlar başkentlerini deltanın tam güneyinde Memphis adlı stratejik bölgede kurdular; ve birkaç yüzyıl boyunca kontrolü ellerinde tuttular. Belki de tarihteki hiçbir sülale bu kadar başarılı ve uzun süren bir yönetim kurmamıştır. Binlerce yıl Mısır firavunları tebalarına hükmettiler ve arada sürekli reformlar yaparak yönetimlerinin sonsuza kadar gideceği inancını pekiştirdiler.
 13. 13. TOPLUM YAPISI FİRAVUN KATİPLER-MEMURLAR RAHİPLER, ASKERLER, ŞEHİRLİLER KÖYLÜLER KÖLELER
 14. 14. İlkçağın en büyük köleci devletlerinden biridir.
 15. 15. TANRILAR… İNANÇ…
 16. 16. Çok tanrılı din inancı vardır. En önemli tanrıları Amon Ra, Osiris, Horus, İsis, Nil idi. Ölümden sonra hayata inanırlardı. Bu inançtan dolayı mumyacılık, tıp ve eczacılık gelişmiştir. Ayrıca ölüleri için piramitleri yapmışlardır.
 17. 17. Ma’at (ya da Maat) düzen, adalet ve doğrunun tanrısıydı. Maat bozulduğu anda tüm dünyanın yok olacağına inanılan evrendeki düzenin koruyucusuydu. Firavunun öncelikli görevi yasaları uygulayarak ve adaleti sağlayarak bu düzeni ayakta tutmaktı. Bunun bir yansıması olarak firavunlar “Maat’ın Sevdiği Kişi” olarak anılırlardı. “Yıldızların hareketi, gün ve gecenin birbirini takip etmesi ve yeryüzündeki her şeyin yaşamdan ölüme geçişi bu evrensel ve değişmez Maat’ın birer parçasıydı.” (Nagle,
 18. 18. Mısır mitolojisinde Osiris, öbür dünyanın yöneticisiydi. Mısır kralı olarak, Osiris halkına hukuk, tarım, din ve uygarlığın diğer nimetlerini öğretiyordu. Kardeşi Seth tarafından öldürülmüştü. Kardeşi ve karısı İsis tarafından gömülmüştü. Bu nedenle ölülerin gömülü olduğu her yer kutsal sayılmaktaydı. Osiris yeraltında ölülerin kralı olarak yaşamaya devam etmekteydi; ama aynı zamanda da sürekli yenilenen hayatın kaynağı olduğuna inanılmaktaydı.
 19. 19. Dinleri çok tanrılıdır. tanrılarını insan veya hayvan şeklinde hayal etmişlerdir. Firavunlar için PİRAMİT'LER yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum öldükten sonra dirilme inancının olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise MASTABA denilirdi.
 20. 20. İlk yapılan piramit bugün hala ayakta olan ve Memphis’in ölüler kenti olan Sakkara’daki Zoser’dir. M. Ö. 2650 yılında mimar İmhotep tarafından yapılan piramit sonraki eklemelerle altı kat olmuştur. İnsanlık tarihinde bilinen ilk taş anıtsal yapıdır. KuzeyGüney doğrultusundaki duvarları 545 metre, Doğu-Batı doğrultusundaki duvarları ise 227 metredir. Yapının 13’ü sahte olmak üzere toplam 14 kapısı vardır. Anıtın yüksekliği 666 metredir. İçindeki odada Firavun Sneferu’nun üç ton ağılığındaki pembe mermerden yapılma lahti bulunmaktadır.
 21. 21. Meydum Piramidi Giza’daki piramitler Eğimli piramit
 22. 22. Keops Kefren
 23. 23. Papirüs Mısır Hiyeroglifi
 24. 24. SANAT…
 25. 25. Erkek, kadın ve çocukların kıtlıktan etkilendiğini gösteren bir rölyef Profesör Fikri Hasan korkunç kıtlığı anlatan hiyeroglifleri inceliyor. Nüfusun üçte birinin öldüğü bu büyük kıtlıkta düzen içindeki imparatorluk da kargaşaya sürüklenmişti
 26. 26. Değişik heykeller üzerinde çalışan Mısırlı heykeltıraşlar. M. Ö. Yaklaşık 1475 yıllarında Rekhmire mezarında yapılmış olan resimden alınmıştır.
 27. 27. MISIR’DA SADECE ANTİK MISIR ESERLERİ YOK!GELEN UYGARLIKLAR DA KENDİ İZLERİNİ BIRAKMIŞ.
 28. 28. MISIR’ DAKİ FARKLI AYAK İZLERİ • • • • • Hanedanlar öncesi dönem- M.Ö.3150'den önce Firavun dönemi • Erken hanedanlar dönemiM.Ö.3032 - M.Ö. 2707 • Eski Krallık M.Ö.2707 - M.Ö.2216 • Birinci aradönem M.Ö.2216 - M.Ö.2025 • Orta Krallık M.Ö.2010 - M.Ö.1793 • İkinci aradönem M.Ö.1648 - M.Ö.1550 • Yeni Krallık M.Ö.1531 - M.Ö.1075 • Üçüncü aradönem M.Ö.1075 - M.Ö.652 • *Persler-MÖ.500’ler Büyük İskender-Roma Dönemi M.Ö.332 - 395 Bizans zamanı 395 - 638 İlk İslam zamanı 640 - 968 Fatımiler zamanı 969 - 1171 Eyyubiler zamanı 1171 - 1250 Memlüklüler zamanı 1250 - 1517 Osmanlılar zamanı 1517 - 1801 Mısır Napolyon çıkarması 1798- 1802 Mehmet Ali Paşa hanedanı 1805 - 1882 İngiliz egemenliği 1892 - 15 Mart 1922 Mısır Krallığı 19 Nisan 1922 - Temmuz 1952 Mısır Cumhuriyeti 26 Temmuz 1952
 
         
Üst