Ok ve Tabanca İşareti Anlamları

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
Katılım
22 Eki 2017
Mesajlar
1,189
Tepkime puanı
4,452
Puanları
42
Ok işareti karşısını verdiği gibi arkasınıda verebilir, ok ucundaki mızrakta V işareti varsa burada v işareti önemlidir, V nin uzun tarafına gitmeniz gerekebilir. buda arka çaprazınıda denk gelir. nadirende olsa rastladığımız şifre yöntemidir. okla ilgili bütün tecrübelerimizi aşağıda sıraladık.

Ok işareti yön verir gidilmesi gereken istikameti gösterir. en sık rastlanan tam karşıdaki kayalıkta oda mezar vardır, bununla bitmeyen ok işareti çok iyi incelenip ayrıntıları gözden kaçırmamak gereklidir. çok nadirde olsa sahte yapılmış oklar vardır sizi gerçek maldan uzaklaştırmak için tersi istikamete yön veren ok tecrübelerimiz oldu, bunun için sade ok değil bunun yanında haç, balık, nal ve benzer işaretler olmalıdır mezarlara resmedilen oklar tersi istikameti vermez ama yüklü miktarda altın varsa ok şaşırtmak için kullanıldığını gördük.

1- Okun kanatları ölçülür kısa olanı uzun olanından çıkarılıp fark kadar uzun kanadın baktığı yöne doğru adımlayın son adımda araştırmalar yapılır.bu ölçü 1 cm si 1 adım olarak hesaplanmalıdır.

2- Okun sol kanat ölçülür bir cm bir adım olarak değerlendirilir açık kanadın bulunduğu yöne doğru araştırma yapılır.

3- Okun sağ kanat ölçülür bir cm bir adım olarak değerlendirilir açık kanadın bulunduğu yönde araştırma yapılır.

4- Okun kanatları eşitse 70 adım geriye doğru gidilir ve ilgili alan içinde araştırma yapılır.

5- ok işaretinin boyu ölçülür 1 cm si 1 adım olarak hesaplanır varılan nokta son noktadır.

Başka Yorum: Ok işareti ekseriyet kullanıldığı yerler ormanda yol- büyük mezar – ibadethane-büyük anıt mezarlarını işaret etmektedir. bu işaretleri çok iyi algılayarak çözmek lazım sade düz ok 17 adım mesafe verir.17 adım sonra 2. bir işaret ölçüm vere bilir.

Diğer yorum: Eşkıya işaretidir 1 ok varsa 2. ve 3. ok işaretini bulursun her ok bir öncekinden daha küçüktür bu saf altın işaretidir oklar genelde dere yatağına doğru inerek birbirini takip eder. Son ok kaynak suyunu gösteriyorsa meblağ suyun arkasındadır. bu okların hepsi oyma olarak yapılmıştır.

Çözülmüş Ok İşaretleri:

1- Ok işaretinin baktığı yönde sayılı kayalar vardır oradaki kayaların birinin altında tünel girişi bulunur, bu tünelin içi parça taşlarla kapatılmıştır tünel çok uzak olmayıp taş kapıya gelirsin kapı üzerinde bir ok daha olup bu ok meblağa nişanlıdır. meblağ toplamı 2 deve yüküdür.

2- Mağara içinde ok varsa okun olduğu yer mahzen girişinin habercisidir. Okun önünde birde nal işareti görürsün, buranın girişi çok dar olup önce bir omuzunu sokar şekilde yan girersin mahzene indikten sonra içeri kül yığınıyla doludur dikkat bu mahzen lanetli olup 3 yerde parası vardır.

3- Ok yay ile beraberse zirve tepeye çıkacaksın burada bir yalak taşına benzer taş vardır, bu taşın akıntı tarafı oka bakar okta bu taşa bakar şekildedir, dikkat edin burada ulu bir ağaç vardır bu ağaç ceviz, meşe, ahlat yada çınardır nişan yeriniz burasıdır dikkat edin burada çok büyük servet vardır.

ok define anlamı.jpg

Ok Define İşareti ve Anlamları Devamı

Okların baktığı yerde çökme yada yığma olur bu bazen tepedir bazende çakıl yığını işte burası mezardır yükü iyidir.

Diğer çözüm; Ok ve yay varsa bu tepedeki taşta birde tabanca işareti vardır.Bunun ilerisinde tatlı bir yokuş vardır. Bu yokuşta yedi adet taş dikilidir. Yokuşun üzerinde dama taşı vardır. Dama taşının 200 uçurum tarafında 2 mezar vardır. yokuşun bitim noktasında bir ok, bir nal , balık oka ok nala bakar vaziyettedir. Bu işaretler dama taşının ve mezarların işaretidir. yüklü miktarda hazine buradadır. bu işaret eşkiya işaretidir.

Diğer ok anlamı; ok dereyi gösteriyorsa dereye in 2. oku bulacaksın buda 3. oku gösterir, genelde yön kuzeydir son oku bulduğunda bir yanın ovaya bir yanın dağa bakar vaziyettedir son ok direk parayı verir, para çok derin olmayıp som altındır.

Eşkiya belgeleri ok işareti

1- Kara dağda dağın içine bir kemerli tünel açıp çarşıya girdik ve o çarşıda 5 ay konakladık. Sayılı sandık ve yüklerimizi oraya koyarak kapattık. Tünelin yoluna taş kapılar yaparak çıktık. Kapı üzerini ok ve oymalarla nişanladık.

2- Mağara önünde yada içinde nal varsa nalın ortasında bir istavroz olmalı. Dikkat bu mağaranın iki yerde para vardır. Mağaranın içinde sağ tarafında çıkılacak bir mahzen yolu var. Mahzenin içinde 3 yığın halinde parası vardır. Sağ tarafında bir ok var okun olduğu yer mahzen girişini gösterir. Okun önünde bir yürek resmi var, buraya bir delikten girilir. Girerken yürek resminden tehlike olduğunu anlarsın. Delikten geçerken ilk evvela sırt üstü olup bacaklarını sarkıtırsın deliğe, Buraya öyle girilir. Mahzene indikten sonra yol ikiye ayrılır. Sağ yoldan ileriye bir meydanlığa çıkacağız ve meydanın ortasında çevrili koyun ağılı gibi sarılmış taşlar göreceğiz. Meydanlığın ortasında bir çeşme holluk taşı diye yapılmış ve içine 28 hanedan toplanan parayı bu taşın içine konulmuştur. Bu bir teknedir. Bir boş kazanı yarmışlar holluğun üzerine örtmüşlerdir.

3- Kara Tepe; Kara tepenin doğusunda büyük bir mezarlık çok tarihidir. Kara tepenin üzerinde bir yatır mevcuttur. Bu yatır kuyudur. Bu kuyudan Bizanslardan kalma odalara girilir. Çok tarihi varlık mevcuttur. Tepenin batı kuzeyinde bir taş yığınının altında kapalı bir sofranın altında bir mahzen dolusu kıymetli varlık vardır. Kara Tepenin üzerinde bir kayada 21 lokma zincir , bunun yanında kapalı bir mağaranın sağ tarafında kuru duvarın ortasından kapısı açılan büyük mahzene girilir. Burada 70 ton altın mevcuttur. Kara tepedeki işlerimizi bitirdikten sonra vezir tepeye vardık.Tam zirvede etrafı kaldırım taş döşeli 22 adım boyunda bir vezir mezarı yaptık. 13 metre derinlikte büyük mahzen vardır. Bu Tepede 4 köşe bir taşta çıplak sol ayak resminin altına bir kazan altın yerleştirilmiştir. Burada kayada yay ok resmi vardır. Tepede bir taşın üzerinde bir tabanca resminin altında bir kazan altın koyduk.

Ok İşareti Nerelerde Saklanır

1- Ok işaretinin en sık saklandığı işaret V işaretidir, normalde v sandığınız işaret bazen okun mızrağı olarak betimlenmiştir görüntü v olduğu için bazı defineciler v işareti yorumları yada çözümleri ile yaklaşmaktadır. bu v yi mızrak olarak-ta düşünmeli ona göre çözümler üretilmelidir.

2- Y işareti yine ok işaretinin saklandığı bir diğer işarettir. bunların hepsi şaşırtmaca doludur, y işareti içinde V de saklanır, okun mızrağı-da saklanır, bunu bilmek ve her 2 yoluda denemekte fayda vardır.

3- Bazı oklar ise ön yada arkayı vermez arka çaprazı vermektedir dikkat edin mızrak normal değildir bir kanat biraz daha kayık durur işte bu kayma size yön vermektedir bunların bir çoğu arka çapraza gider yani ne sağ nede tam arka her ikisinin ortası bizim yönümüzdür.


4- Kuş kanadı ve tavuk kanadındaki oklar, aynı şekilde yılan dilindeki ok hepsi görünmezdir ama bize definenin yerini verir, ana işaretler sizi yanıltmasın işaretlerin içinde saklanmış işaretler vardır bunlara dikkat edin; burada sunuda belirtelim saklanma özelliğine sahip en kapsamlı işaretimiz v işaretidir bu işaret her yerde saklanır.

5- Ok işaretini bulunca hemen sevinmeyin okların çoğu definenin yerini vermez yazi son nokta işareti değildir çok zaman 2. işareti bulmanızı anlatır bazen direk defineyide verebilir özellikle karşıda yığma yada öbek varsa okta burayı gösteriyorsa yeri buldunuz demektir.

6- Bazı oklar gösterdiği yeri değil tam arkasını verir gitmeniz gereken mesafe kadar öne değil arkaya gider malın üzerine çıkarsınız.

Tabanca Define İşareti

Tepe taşın üzerinde borulu kubur tabanca varsa bu tepenin güzey tarafında orta boyda bir ark görünür bu ark aslında pınar suyuyla beslenir kışın akar yazın kurur vaziyettedir. bu argın savak yerinde domuzluğa yakın yerde orta büyüklükte bir taş vardır dikkat edin bu taş o dağın taşı değildir, bu taşın sivri yapan yeri tabancaya bakar tabancada bu taşa bakar vaziyettedir meblağ bu 2 işaretin orasında olup meblağ toplamı 2 heybedir dikkat edin heybeler çürümüş olup meblağ toprağa karışıktır tek tek toplanır.

Diğer görüşler:

1- Tabanca işareti: 1- 25 adım ön tarafından doğal yapıya aykırı nesneler aranmalıdır. Patlamamış tabanca: Osmanlı dönemi gömüsü-dür. Yaklaşık ölçüyle namlu istikametinde 26 – 27 metredir. Patlamış tabanca ise 44 – 45 adım ölçüsüdür.

2- Namlu istikametinde araştırma yapılır. Patlamış tabanca resmi varsa gömü daha ileri mesafelerde, patlamamış tabanca resmi varsa ise gömü daha yakın mesafelerde olabilir.

3-Eğer tabancadan mermiler çıkmış halde resmedilmiş ise mermi adeti ve mermiler arası mesafe önemlidir. Son mermi çok önemli olmakla birlikte eşkıya işareti olma ve definenin birkaç parça halinde gömülmüş olma ihtimali vardır.

4- Tabanca üzerinde haç veya çarpı işareti varsa gömü 4 adım çevresinde cihaz ile tespit edilebilir.

Tüfek: en uzun ölçüm tüfektir. tüfek patlatılmış ise 60-70 metreyi noktalar.

Yukarıda yazdığımız gibi İlk etapta ön taraf incelenmelidir, önden sonuç alınmaz ise kabze üzerindeki şekiller dikkate alınacaktır. buradaki ince kanallar bize ne tarafa gideceğimizi vermektedir. bu bazen ayaz izi gibi direk son noktayı-da verebilir. eğer eşkıya işareti ise bölge işaretidir burası 2. bölgedir. bir çok tabanca tıpkı ok işareti gibi tam karşıyı-da verebilmektedir oklardaki şaşırtmaca tabanca içinde geçerlidir oklar nasıl ters istikameti veriyorsa tabancada kabze çiziklerine paralel olarak ters yada yan tarafı verebilir.

tabanca definesi.jpg

Tabanca Define İşareti Eşkiya Paraları

1- Şelalenin arka kısmında 1 hançer hançerin altında 1 tabanca ve kursunu istavroza doğru bakar vaziyetteyse istavroz son noktadır.

2- Seğende iki çakmaklı tabanca birisi mağaraya diğeri dereye bakıyor. derenin başında arkta putlar var putların içinde 4 okka külce oski platin , karşıdaki tepede derenin kenarında bir çınar bu çınar 3 çataldır yanından su çıkar. orada 2 çanta oski suyun başında horasan içinde oradan 4 adın altında meşin heybe ile çerkes kaması ve 2 namlulu çakmaklı pistov var .

3- El işareti var elin alttan iki parmağı kapalı yani bir tabanca yapar gibiyse buda tabanca işaretidir. 200 adım ilerisinde bir delik taş vardır bu taşın 4 köşesinde delikler olup her delikte 20 adet altın vardır.

4- Girerken deliğin ağzında bir put var. İçeriye girdikten sonra sol tarafta bir payton resmi var. Oradan döneceğiz kanaraya. Onun yanında iki çakmaklı bir tabanca var. Sergene namluların birisinin ucu üst kara taşa diğer namlunun ucu değirmeni işaret eder.

5- Dere içinde kaynak başında ki taş üzerinde bir tabanca resmi varsa, akar su birinci taşı ve ikinci taşı da yalayarak üçüncü taşı dolanır değirmene, değirmenin karanlık oluğuna iner. Dolandığı taş üzerinde bir haç resmi vardır. Bu haçın altında 40 adet gümüş para var. Değirmenin karanlık oluğu taş olacak ve zerinde kahve değirmeni resmi olacak. Değirmenin odasının iki duvarı dört kayadan olup kiriş atılan ağaçların yerleri tavan oyma olacak değirmen odasına 3 basamak ile çıkılır. Basamakların altına bakarsan 3 adet tabanca vardır. Biri rus diğeri Osmanlı diğeri ise bulgardır namluları altın işlemedir. Değirmenin karanlık oluğuna 9 basamak merdiven ile çıkılır bu merdivenlerin 8 tanesi kudretten biri yarım değirmen taşındandır. Bu yarım değirmen taşı altında 27 okka altın meblağ vardır.

6- Babanın elinde çift borulu kubur tabanca varsa burada birde karaca işareti aranmalıdır, karaca yakınlarında pekmez tavası parası 140 okka’dır. Dikkat edin burada birde yazılı platin vardır. Paranın içinde PLATİN KROKİ 14 yerdeki paranında habercisidir, bütün paralar aynı civardadır.
 
         

R00T

ProfessionaL
Yönetici
Administrator
Katılım
14 Ocak 2019
Mesajlar
5,967
Tepkime puanı
12,347
Puanları
45
Emeğine sağlık ustam tam yerli yerine konu oturmuş.20170907_161433.jpg
 
         

Cann

Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
28 Ocak 2019
Mesajlar
779
Tepkime puanı
1,399
Puanları
39
Emeğine sağlık ustam
 
         

R00T

ProfessionaL
Yönetici
Administrator
Katılım
14 Ocak 2019
Mesajlar
5,967
Tepkime puanı
12,347
Puanları
45
Mübarek kütüphane .Vikipedia bile bu kadar geniş yelpazeye sahip değil.Defineciler keyf ettiler.Menderes usta açmış kapıyı öğrenmek isteyenlere bayram yeridir.
 
         

Cann

Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
28 Ocak 2019
Mesajlar
779
Tepkime puanı
1,399
Puanları
39
Çok önemli bilgiler işin ustası olmak gerçekten böyle bir şey emeğine sağlık Menderes ustam
 
         

R00T

ProfessionaL
Yönetici
Administrator
Katılım
14 Ocak 2019
Mesajlar
5,967
Tepkime puanı
12,347
Puanları
45
Bizde görselle destekliyoruz can ustam.Hani derler ya adamın birine heyyy ahmet geçen gördüm mehmet seni altına atmıştı ne fena dövüyordu yumrukluyordu.Ahmette der ki adama sen öyle san bende altta onun gömleğini yırtıyordum.:D
 
         

Cann

Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
28 Ocak 2019
Mesajlar
779
Tepkime puanı
1,399
Puanları
39
Bizim daha çok pişmemiz gerek root usta
 
         

R00T

ProfessionaL
Yönetici
Administrator
Katılım
14 Ocak 2019
Mesajlar
5,967
Tepkime puanı
12,347
Puanları
45
Cann ustam doğa olmuş kazan bizde o kazanda bir damla su kaynayıp duruyoruz işte.Ne zaman buharlaşsak o zaman bişiler ilerler. :D
 
         

Cann

Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
28 Ocak 2019
Mesajlar
779
Tepkime puanı
1,399
Puanları
39
Usta ben toprağı çok araştırıyorum işaret benim için ikinci planda. .
 
         

Cann

Moderatör
Süper Moderatör
Katılım
28 Ocak 2019
Mesajlar
779
Tepkime puanı
1,399
Puanları
39
Çok farklı toprak yapıları var ne dersin arkeolog olabilir miyim :) ;)
 
         
Üst