eşkiya belgeleri kurt

  1. MendereS

    Eşkiya Belgelerindeki Kurtlar

    2 kurt buldum bunlar eşkiya belgelerinde adı geçen kurtlar olabilir, belgelerdeki kurtların özellikleriyle uyup uymadığını araştıralım. Belgede kurttan şöyle bahsediyor. Tepe biyer olmalı, tepenin altında çınar ve kızılcık ağaçları var bu ağaçlara yakın ana kayada kurt kafası resmi vardır...
Üst