gelenekler

  1. MendereS

    Roma Dönemi Kaya Mezar Geleneği

    Kayaların oyularak mezarlar haline getirilmesi geleneği çok eskilere dayanır. Anadolu’da Urartu hatta Hurrilere değin geriye götürülen kaya mezar geleneği, gerek kremasyon gerekse inhumasyon olsun, ölen kişinin cesedi ya da urne içindeki külleri, kireçtaşı tabanlı kayalara oyulmuş mezar odasına...
Üst