Antik Yunanistan'daki En Büyük 12 Lider

gülbahçeli

Akıldan başka zenginlik yoktur
Süper Moderatör
Katılım
21 Eyl 2019
Mesajlar
679
Tepkime puanı
1,871
Puanları
98
ntik Yunanistan'daki En Büyük 12 Lider
Antik Yunan döneminin kesin zaman aralığı hakkında bazı tartışmalar var.
Bazı tarihçiler Karanlık Çağlarda başladığını ve MS 600 yılına kadar sürdüğünü söylese de, M.Ö. 323 yılında
Büyük İskender'in ölümüne kadar devam ettiğine ve daha sonra Helenistik döneme girdiğine inanan
başka tarihçiler de vardır, ancak bu iki dönem genellikle birbirinden farklı kabul edilmez.

Antik Yunan uygarlığı ve kültürünün Roma İmparatorluğu üzerinde büyük bir etkisi oldu
ve hala Batı uygarlığının temeli olarak kabul ediliyor.
Politika, sanat, eğitim, mimari, dil ve felsefe, antik Yunan uygarlığının temelleri olarak kabul edilir.

Antik Yunanistan, muhtemelen tüm uygarlıkların en zengin kültürel tarihlerinden birine sahiptir
ve birçok büyük şahsiyet ve lider gördü; bugün bildiğimiz mirası inşa etmek için çok çalışanlar.
Burada, antik çağlarda Yunanistan'ı yöneten bazı büyük liderleri
1. Büyük İskender (MÖ 356 - MÖ 323)
1600032159173.png
Büyük İskender, dünyanın gördüğü en büyük askeri generallerden biri olmasıyla ünlüdür.
Makedonya Kralı II. Philip'in oğluydu.
Babasının yönetimini gözlemleyerek büyüdü ve Philip'in Makedonya'yı büyük bir askeri güç haline getirdiğini
gördü. Çok genç yaşlardan beri son derece cesur olduğu söyleniyordu;
12 yaşında vahşi ve çılgın bir aygırı evcilleştirecek kadar cesur.
Bir prens olan İskender, eğitimini ünlü Yunan filozof Aristoteles'ten alacak kadar şanslıydı.
Bu filozof merak tohumunu ekti ve oradan İskender'in bilgi sevgisi büyüdü.
O sadece büyük bir askeri deha değil, aynı zamanda bilim, edebiyat, felsefe ve tıp alanlarında da
istisnai biriydi.

İskender'in babası, 20 yaşındayken suikasta kurban gitti ve o yaşta tahta çıktı
ve babasının izinden gideceğine söz verdi. Büyük bir fatihin oğlu olan İskender,
babasının bıraktığı mirası Pers İmparatorluğu'nu fethetmeye devam ederek sürdürdü.
Daha birçok başarılı askeri kampanyadan sonra, dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğu inşa etmeye devam etti

2. Periküller (MÖ 494-MÖ 429)
Perikles, ünlü bir Yunan devlet adamıydı. Atina'da doğdu ve MÖ 495'ten 429'a kadar yaşadı.
Aynı zamanda bir hatip, politikacı, sanat koruyucusu ve ünlü bir Atinalı generaldi.
Tarihçilere göre Perikles dönemine Atina'nın Altın Çağı ya da Perikles dönemi denir.

Perikles'in yönetimi sırasında sanatı, felsefeyi, edebiyatı ve ifade özgürlüğünü teşvik etti.
Vatandaşların kendilerini ifade etmelerine ve herhangi bir çalışma biçiminde kendilerini
şımartmalarına izin verildi. Bu nedenle Atina, zamanında ve etkisi altında dünyanın en büyük sanatçılarına,
oyun yazarlarına, bilim adamlarına, şairlerine, mimarlarına,
heykeltıraşlarına ve filozoflarına ev sahipliği yaptı. Euripides, Sophocles,
Aeschylus ve Aristophanes gibi ünlü ve ünlü oyun yazarları Atina'da yaşadılar
ve bugün zevk aldığımız modern tiyatroyu icat ettiler.

Atina aynı zamanda Elealı Zenon, Protagoras ve Anaxagoras gibi büyük filozoflara da ev sahipliği yapıyordu.
Ayrıca Perikles'in en yakın arkadaşlarıydı.
O zamanlar sanat çok önemliydi ve bu yüzden Myron ve Phidias gibi heykeltıraşlar Atina'da
mermer ve kum taşından harika heykeller yaratıyorlardı.
Batı felsefesinin babası Sokrates de bu dönemde Atina'da yaşamıştır.

Perikles dönemi, Atina'nın bugün ünlü olduğu görkemli Parthenon'un yapımına da tanık oldu.
Onun ölümü Atina için altın çağın sonunu işaret etti,
çünkü mirasını koruyacak böyle bir kalibrede kimse yoktu.
1600032237907.png3. Leonidas, Sparta Kralı (MÖ 540 - MÖ 480)
3. Leonidas, Sparta Kralı (MÖ 540 - MÖ 480)
Tarihçiler, Sparta'nın bu cesur kralı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller,
ancak Sparta ile Persler arasındaki savaş sırasında, Yunanistan'ın gördüğü en cesur kral olduğuna
şüphe yok. Leonidas'ın MÖ 540'ta doğduğu ve MÖ 480'de öldüğü söylenir.

Leonidas'ın MÖ 480 yazında Pers kralı Xerxes'e karşı Thermophile Savaşı sırasında gösterdiği
cesaret hala kutlanmaktadır. Pers kralı çoktan kuzey Yunanistan'ı
fethetmişti ve güneyi ele geçirmeye gidiyordu, ancak Leonidas, sadece 4.000 askerden oluşan ordusu
80.000 kişilik Pers kuvvetine rakip olmamasına rağmen cesurca konumunu savundu. Ölümüne savaştılar.
Leonidas'ın bir heykeli, büyük cesaretini onurlandırmak için memleketi Sparta'da duruyor.
1600032412440.png

4. Solon (MÖ 630 - MÖ 560)
Solon bir şair, politikacı ve Yunanistan'da demokratik hükümetin kurucusuydu.
MÖ 638'de doğdu ve MÖ 558'de öldü. Solon, Atina'nın sıradan vatandaşlarına
demokratik haklar tanıyan ilk milletvekiliydi. Onun Atina politikaları,
bağlı köleliğe ve sıradan insanlara kötü muameleye son verdi.
Onun zamanında sadece soylulara değil sıradan vatandaşlara da ifade özgürlüğü hakkı verildi.

MÖ 594'te, demokratik olarak "archon" veya eski Atina valisi olarak seçildi.
Yasalar yaptı ve sadece Atina'nın kültürel ve askeri gelişimi için değil,
aynı zamanda ekonomik refahı için de temel attı. Ölümünden sonra demokratik reformları gerilemiş
olsa da Atinalıların zihnine demokrasinin tohumunu ekmiştir.
Cleisthenes (MÖ 570-MÖ 508)
1600032477816.png
5. Cleisthenes (MÖ 570-MÖ 508)
Cleisthenes, Atina demokrasisinin gerçek babasıydı.
MÖ 508'de demokratik bir hükümet kurmak için antik Atina anayasasını yeniden geliştirdiği kabul edilen
eski bir Yunan milletvekiliydi.
Ayrıca asillerin gücünü azaltırken Atina vatandaşlarının siyasi gücünü artırmadaki başarılarıyla da ünlüydü.
Kendisi de aristokrat sınıfın bir üyesi olarak güçlüydü ve MÖ 510'da Spartalılar ona destek verdiler,
krallarını devirdiler ve demokratik bir hükümet kurdular.

Cleisthenes, orta sınıfların ve demokratların yardımıyla çok şey başardı.
Sonunda, daha fazla reform yapmaya devam etti ve tüm yurttaşlara
eşit haklar tanıdı ve halkın oylarıyla şehirden geçici bir sürgün şekli olan "dışlanma" kurdu.
 

gülbahçeli

Akıldan başka zenginlik yoktur
Süper Moderatör
Katılım
21 Eyl 2019
Mesajlar
679
Tepkime puanı
1,871
Puanları
98
6. Demostenes (384 BC-322 BC)
1600032567564.png
6. Demostenes (384 BC-322 BC)
Demosthenes bir devlet adamı, hatip ve antik Yunanistan'da önemli bir siyasi kişilikti.
Ünlü bir hatipti ve hayatı boyunca Makedon hükümdarlara karşı çıkmak ve onları devirmek
için birçok insanı etkiledi.

Çok genç yaşta öksüz kaldı ve vasileri tarafından zorla alınan mirası için savaşmak zorunda kaldı.
Çocukken konuşma bozukluğundan muzdaripti ve bir hatip olmadan önce bunun üstesinden gelmek zorunda kaldı.
Yaptığı ilk konuşma mirasını aldığı için vasilerini mahkum etmekti.

Daha sonra siyasete girdi ve Büyük İskender tahta çıkıncaya kadar Makedonların Atina'yı
fethetmesini önlemede etkili oldu. Bundan sonra İskender, hükümdarlığı sırasında bu tür
ayaklanmaları önlemek için Demosthenes'i takip etti. Demosthenes'in ardından bir suikastçı gönderildi,
ancak yakalanmadan önce kendi
7. Draco (MÖ 650 - MÖ 600)
1600032668035.png
7. Draco (MÖ 650 - MÖ 600)
Draco, geç antik Yunan'da son derece etkili bir figürdü. Halen tüm dünyada yasal kuralları
ve koyduğu sert yasalarla tanınmaktadır.
Tarihçiler erken yaşamı hakkında çok fazla bilgiye sahip olmasalar da,
yasaları hakkında yazılı metinler hala varlığını sürdürmektedir.

Draco'nun yasaları yozlaşmıştı ve üst sınıflara karşı hoşgörüyü tercih ediyordu.
Kanunları ahşap tabletlerde geniş çapta duyuruldu ve herkesin okuyabilmesi için halka açık sergilendi.
Yasalar aristokrat sınıflar ve yöneticiler arasında gizli tutulduğundan,
Draco'dan önce bu yaygın bir uygulama değildi.

Yasaları, ayrıcalıklı olmayan sınıf için çok daha sertti, örneğin, sebze çalmak için ölüm cezası getirdi.
Alt sınıftan bir vatandaş, üst sınıf bir vatandaşa borçluysa, o zaman asil ya da tüccar sıradan vatandaşı
borç ödenene kadar köleliğe zorlayabilirdi.

Cinayetle ilgili yasası hala var, ancak tarihçiler kesin ifadeden emin değiller.
Bu yasaya göre, bir katil, kurbanın aile üyeleri tarafından kabul edilirse sürgüne gitmeli
ve hatta ölüm cezası almalıydı.

Tarihçiler, ölümünün nedeni konusunda hala kafası karışık.
8. Latinleşmiş Pisistratus (608 BC-527 BC
1600032730790.png
8. Latinleşmiş Pisistratus (608 BC-527 BC)
Latinize Pisistratus, antik Yunanistan'ın en yumuşak hükümdarı olarak bilinir.
Hipokrat'ın oğluydu ve yaklaşık MÖ 561'den MÖ 527'ye kadar Atina'yı yönetti.
Latinized, Atinalı alt sınıfları destekleyen ve onlara karşı son derece düşünceli olan hükümdar
olarak biliniyor. Hükümdarlığı sırasında, üst sınıf aristokratlar ve soylular da ona cevap vermek zorunda
kaldılar ve o, onların ayrıcalık ve haklarının önemli bir kısmını düşürdü.
Latinleşmiş Pisistratus da topraklarına el koydu ve onları yoksul sınıflara verdi.
Pisistratus, Panathenaic oyunlarını kurdu ve Homeros'un yazdığı destanların kesin
versiyonlarını üretmeye çalıştı.
9. Cimon (510 BC-450 BC)
1600032793862.png
9. Cimon (510 BC-450 BC)
Kimon bir Atinalı generaldi ve MÖ 449'da doğdu. Miltiades'in oğluydu.
Aristides ile birlikte savaştı ve filosunu Asya Yunan şehirlerini Pers
işgalcilerinden kurtarmak için gönderdi. Hükümdarlığı sırasında Küçük Asya'yı fethetti
ve MÖ 486'da Pers deniz ve kara kuvvetlerine karşı kazandı. Aristide'nin ölümünden sonra,
Themistocles'ten sonra aristokrat ve Sparta yanlısı partinin baş devlet adamı oldu.
Tarihçilere göre, daha sonra hayatında sürgüne gönderildi ve Sparta ile barış antlaşması yapmak
için MÖ 451'de geri çağrıldı.
 

gülbahçeli

Akıldan başka zenginlik yoktur
Süper Moderatör
Katılım
21 Eyl 2019
Mesajlar
679
Tepkime puanı
1,871
Puanları
98
10. Kasander (MÖ 350 - MÖ 297)
1600032862030.png
10. Kasander (MÖ 350 - MÖ 297)
Cassander yönetiminin tarihi, muhtemelen antik Yunan tarihinin en kanlı dönemlerinden biridir.
Diadochi Savaşları sırasında önemli bir kahramandı ve Makedon general Polyperchon'a karşı kanlı bir
savaş yürüttü. Savaşı kazandıktan sonra Yunanistan ve Makedonya'ya hakim oldu.

Cassander, İskender'in annesi Olympia ile olan gibi başka kan davalarına karışmıştı.
Bu savaş sırasında, İskender'in üvey kardeşi Phillip III'ü ve daha fazlasını öldürdü.
Daha sonra Cassander ona karşı savaştı ve MÖ 316'da savaşı kazandı. Cassander,
tahta üzerinde güçlü bir hak iddia etmek için İskender'in üvey kız kardeşiyle evlendi
ve daha sonra hem İskender'in dul eşini hem de oğlunu öldürdü.
11. Demetrius l (MÖ 222 - MÖ 180)
1600032914260.png
11. Demetrius l (MÖ 222 - MÖ 180)
Demetrius l ve Cassander'in karmaşık ve birbirine bağlı bir geçmişi vardı.
Demetrius, babası Antigonus'un ordusunda yetenekli bir komutandı.
Bir kez Cassander ile savaşıp yendi, ancak Demetrius MÖ 312'de Gazze'de yenildi.
Demetrius, Cassander ile savaştı ve onu Atina'dan sürdü,
ancak Cassander daha sonra Seleucus l ve Lysimachus ile ittifak kurdu
ve Antigonus'un öldürüldüğü MÖ 301'de Ipus Savaşı'nda hem Demetrius'u hem de Antigonus'u yendi.
Bundan sonra Demetrius, Seleukos'la barıştı ve MÖ 294'te Atina tahtını geçince düşmanlarını ve
Cassander'in oğullarını öldürdü.
12. Kleopatra (MÖ 69-MÖ 30)
1600032962559.png
12. Kleopatra (MÖ 69-MÖ 30)
Tarihçilere göre Kleopatra sadece güzel değildi, aynı zamanda hem Yunanistan'ın hem de Mısır'ın siyasi açıdan
en güçlü ve en acımasız hükümdarlarından biriydi. Saltanatı,
Antik Yunan'ın Helenistik döneminde Büyük İskender'in dönemini takip etti.
Tarih, Kleopatra'nın kocasının ölümünden sonra tahta geçtiğini söylüyor.
Tahtı kendisine ve oğluna bırakmak için iki kardeşiyle evlendi
ve sözde diğer iki kardeşini kendisine meydan okumalarını önlemek için öldürdü.
Antik Yunan'ın en zeki, zeki, güçlü ve yetenekli liderlerinden biriydi.
Antik Yunanistan'ın erkek egemen toplumunda bir kadın olarak,
tahtı ancak aşırı taktikler ve zekice yönetimlerle koruyabildi.
bu bilgiler ansientt historiden alıntıdır
 
Son düzenleme:
Üst