Civcivli Tavuk ve Horoz

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
Katılım
22 Eki 2017
Mesajlar
1,182
Tepkime puanı
4,326
Puanları
118
5 civcivli tavuk.jpg

Tavuk işaretleri arasında 9 civcivli tavuk, 7 civcivli tavuk ile 5 civcivli tavuk en çok görünen türlerdendir, hepsinde tavuğun sırtında mutlaka civciv vardır sırttaki civciv genelde ters tarafa bakar vaziyettedir. kuru dere, akar dere vadi mutlaka bulunmalıdır, aşağı taraftaki ana kayalardan biri binek taşı görevi yapar şekildedir bu taşa bindiğinizde gömü yerini görüyor olmalısınız. Ayrıca tavuk yakınlarında delikli taş aranmalıdır bu taş yerde yatar vaziyettedir oklava girecek kadar genişlikte delik vardır baktığınızda vadi karşısını görüyor olmalısınız mal oradadır eşkiya parasıdır.

Tavuk ve civcivler muhtelif aile mezarıdır civciv sayısı kadar orada mezar var bu işaretin çevresinde civciv sayısı kadar irili ufaklı taş olacaktır sırtındaki civcivin baktığı yönde 50 metre mesafe içinde araştırma yap; o taşları bul emanetler parçalar halinde bu taşların altındadır bu tip defineler çok derinde olmaz ve taşların tam altında olur.

2. bir yorum; Civcivin baktığı yönde 50 metre mesafede kafa yada bütün tavuk şekli verilmiş bir taş bulmaya çalış genelde define o taşın altında olur
3.bir yorum eğer civciv tavuğun sol kanadının altında yada üstündeyse bu define hemen kayanın altındadır genelde mezar çıkar ve boş değildir

Bu tür işaretle karşılaşılan durumları kısaca aktarayım. Bazen bu yerin müjdesi tavuğun kursağında veya üstündeki civcivde çıkar. Tek, büyük ama kıymetli bir para çıkar. Esas yüklü miktar ise civcivin baktığı yer istikametinde civciv sayısınca 7 adım çarpılarak (yani 5x 7 adım veya 4x7 adım) gidilir. Tavuğun sırtındaki civciv sol kanatta oturuyor ise sola doğru, sağ kanatta oturuyor ise sağa doğru, kanatlarda değilde sırtta ise civcivin baktığı istikamete yukarıda verdiğim ölçülerde gidilir.Kuvvetle muhtemel bu işaretin parası orada olur. Güzel bir işaret kesinlikle boş değil.

horoz define işareti.jpg

Horoz Define İşareti

Horoz , gücün, ihtiyatın takdire şayan niteliklerini sembolizme eder. Ayrıca güneş sembolüyle aynı tutulmuştur. Diğer bir deyişle horoz ve güneş tam olarak aynı anlamda kullanılmıştır. Hristiyanlarda dirilişi simgeler. Define işareti olarak yok denilecek kadar azdır ama vardır. genelde yalnız olur. ölümden sonra tekrar dirileceğini düşündükleri için çok az bir mezar seöbolü olarak kullanılmıştır.

Horoz işareti ile tavuk işareti arasında ilişki yok denilecek kadar azdır, bu güne kadar gördüğümüz 3-5 horoz yakınlarında hiç tavuk yada civcivlerine rastlamadık. veya civcivli tavuk yakınlarında horoza rastlamadık. muhtemelen ilişki yok.
 

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
Katılım
22 Eki 2017
Mesajlar
1,182
Tepkime puanı
4,326
Puanları
118
Tavuk-Civcivli Tavuk İşareti devamı

İşaret çözümünde en önemli unsurlardan biri, yapılan figürün özellikleridir. Tek tavuğun
baktığı yön önemlidir. Baktığı yönde işaretli kaya varsa kayanın altına bakılır. Tümsek
varsa burası kazılır. Çukur varsa çukur kazılır.

Bazı insanlar müjdesi tavuğun içindedir deseler inanmayın sakın kırmayın bu tür hatayı
işlemeyiniz. Aslında defineye ait bölge belirleme işaretleridir. Ve kesin definedir. Tavuk
yalnız başına ya da yanında civcivleriyle birlikte en çok kullanılan define motiflerinden
biridir. Gerek yalnız başına tek tavuk ve gerekse beraberindeki yavruları mutlak definenin
işaretidir. Bizans ve Ermeni kültürleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Anlamları kavimlere
göre değişmekle beraber genel manadaki anlamları arayıcıyı büyük ölçüde yanıltmadan
emanete ulaştıracaktır. Yeter ki daha önceden açılmış, içindekiler alınmamış olsun.

Tavuk ve yanındaki civcivlerle ilgili figürlerin hangi anlamları taşıdıklarını şimdi maddeler halinde sıralayalım:

Öncelikle şunun bilinmesinde fayda vardır: Genellikle tek rakamlı gruplar duvarda, çift
rakamlı gruplar yerde, kayada olur. Örneğin bir tavuk ve yanında 5 yavrusu varsa bu çift
gruptur, yerde olur. Ya da bir tavuk yanında 6 yavrusu varsa bu toplam 7 eder ve duvar
kayadadır. Ancak bu işin istisnası şudur: 1 tavuk ve yanında 7 civcivin olduğu durumlar
çoğu kez duvar kayalarda bulunduğu gibi, yere sabit yatay (yer) kayalarda da
bulunabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda definenin yeri ve şekli de farklı noktalarda
aranması gerekmektedir. Şimdi bu genel bakıştan sonra, tavuk ve civciv konusunun
detaylarına girmeye çalışalım:

Yerde tek tavuk başı var ve başkaca hiçbir motif yoksa; bu kesinlikle yer altında mahzen
var demektir. Ve genelde resim yerde ise resmin altıdır. Duvarda tek tavuk başı varsa
ibik sayısı sayılır. Her ibik 72 cm ya da 120 cm olarak gagası değil de tam tersi
istikamette sayılır. Bu iki ayrı ölçünün sebebi farklı medeniyetlerin bu ölçüleri
kullanmasıdır. Örnek vermek gerekirse 3 ibikli bir tavuk resmi önce 72 cm ile ölçülür. Bu
mesafede çukur veya tümsek ya da taş, tuğla, kapak aranır. Bu mesafe 2.16 m yapar.

Şayet burada bir boşluk tespiti yapılamazsa bu kez 3 x 120 hesabıyla 3.60 m. mesafede
bir işaret aranır. Bu tip boşlukları dedektör ve çubuklar rahatlıkla bulabildiği gibi, üzerinde zıplayarak da çoğu kez ses ve sarsıntıdan da boşluk tespiti yapılabilir.

Duvar kayada tavuk bir bütün halde resmedilmiş ve şekillendirilmiş ise resmin bulunduğu
kaya, uzaktan bakıldığında tamamen bir tavuk heykelini andırır. Bunun için iyi bir gözlem
yapmak gerekir. Başka yerde tavuk aranmaz. Kayanın kendisi zaten tavuktur. Bu taktirde
tavuğun kaya biçiminde gagası tespit edilir ve baktığı istikamette altında define olabilecek taş aranır. Bu taşlar küçük ve büyük olabilir.

Tek kabartma tavuk bazen, boynunda çan taşıyan inek gibi müjde ile beslenmiş olabilir.
Bazen de tek tavuk içinden harita çıkabilmektedir.

Tavuk ve çevresine serpiştirilmiş muhtelif sayıdaki civcivler kesinlikle aile mezarıdır.
Civciv sayısınca orada mezar aramak gerekir. Yine tavuk resminin ya da tavuk şekli
verilmiş büyük kayanın etrafında civciv sayısı kadar irili ufaklı taş kayalar vardır ve
çevrede bu kayalar yatmaktadır. Emanetler parça halinde bu taşların altında
bulunmaktadır. Bu tip defineler çok derinde olmaz ve kaya taşların tam altında
bulundurulur.

Tavuğun bulunduğu yerde yedi dizili civciv bazen yokmuş gibi görünebilir. Ancak bunlar
ışık oyunuyla ya da güneşin yansıtacağı ışığın belirlenmiş saatine hesaplanarak yapılmış
olabilir. Bu tip gizlemeler Anadolu’da çok yerde bulunmaktadır. Örneğin Niğde’de bulunan
Sungur Bey Camiinin cümle kapısının iki yanında ve sütun başlığı motifiyle işlenen kapı
lambasında saçları örgülü iki adet genç kız resmi vardır. Bu iki kabartmalı resim ancak
sabah güneş doğması esnasında ve belli bir saat dilimi içinde görülür.

Güneşin yön kaybetmesiyle birlikte bir siluet halinde daha sonra silikleşir. Bu tip durumlarda civcivlerin ortaya çıkması için tavuğun işlendiği kayaya güneşin dik vurduğu an tespit edilerek bir saat öncesi ve sonrasında kaya üzerinde gözlem yapılır. Ya da mümkün oluyorsa tek tavuğun etrafı su ile ıslatılır. Bu işlem sonucunda ortaya civcivler ya da değişik bir başka işaret veya işaretler çıkabilir. Bu takdirde çıkan işaretin ölçüleri çok önemlidir. Arama buna göre yapılmalıdır.

Tavuk peşinde sıra ile dizili civcivler varsa burası kapalı mezar olabilir. Bu tip kapalı
mezarlar bir tünel ya da dehlizin girişi olarak düşünülebilir. Dehlizin devamında civciv
sayısı kadar mezar ya da dağıtılıp serpiştirilmiş emanet vardır.

Tek civciv tavuğun sol kanadı altında ise; motifli kayanın hemen altında mutlak mezar
bulunmaktadır. Bu tür mezarlar boş değildir.

Tek civciv tavuğun sağ kanadı altında ise; kayanın motifli yüzüne bakılmaz. Diğer (arka)
yüzünde yine kayanın dibinde ya da altında bir mezar bulunmaktadır. Bunun müjdesi
olmaz. Yalnızca mezara bakılacaktır.

Civciv var; tavuk yoksa tavuk aranmaz. Çünkü kayanın kendisi tavuktur. Serpiştirilmiş
sabit gibi görünen ama sabit olmayan, bir iki kişinin zorlamasıyla kaldırılabilecek taşların altı doludur. Bunlara dikkat edilmesi gerekir.

Yemlenen tavukta tavuğa yem veren insan aslında motif olarak resmin hemen yakınında
üstü sivri alt tarafı genişleyen kayadır. Dikkatli bir bakış; bu kayanın adeta bir tavuğa
yem atmakta olduğunu görecektir. Burada çok iyi bir gözlem gerekir. Adamın yemlediği
yüzde civciv sayısı kadar küçük yapılı, yerde yatan taşlar vardır. Bunlar civcive benzetilir.

Para bu taşların altındadır.

Mağara içindeki civcivli tavuk ayrı anlam taşır. Bu tür mağaranın girişi dışarıdadır.
Tavuğun giriş kapısı günümüzdeki kümeslerde görüleceği üzere kümese insan girişi için
yapılan büyük kapının altına ya da yanına yapılan küçücük bir kapıdır. Öyleyse mağara
içinde de tavuk ve civciv bulunursa bu mantık akıldan çıkarılmayacaktır. Bu emanet
mağaranın içindedir. Çünkü tavuğun folluğu kümes içinde ve köşededir. Buradaki para da
böyledir. Ancak derinlik fazla olabilir. (2 m. civarıdır.)

Mağara içindeki tavukla beraber bir veya birkaç civciv varsa ve bunlardan birisi kafasını
arkaya çevirmişse bu yüzde yüz ikinci bir mağara girişinin varlığına işarettir. Tavuğun
yönüne bu durumda kesinlikle bakılmaz. Girişi bulmak için bir su kanalı oyması
bulunabilir. Mağara duvarlarında çok dikkatli bir gözlem yapılmalı. En ufak bir detay bile
gözden uzak tutulmamalıdır.

Bu şekil girişler iki şekilde kapatılmıştır: birincisi horasan uygulamasıdır. Eğer böyleyse burada bir açıklama ile okuyucuya bir kolaylık gösterelim; Sabit ve yerli duvarlardan horasanlı duvarı ayırt etmek için bazen tokmak ve çekiç kullanırız. Kullanılacak çekiç asla demir olmamalı tahta çekiç (küçük balyoz) kullanılmalıdır. Çünkü horasanlı ve sabit kaya üzerine yapılacak vurgularda ikisinin çıkaracağı ses çok farklıdır. En ideal olanı tahtadan mamul bir çekiç ya da balyozun kullanılmasıdır.
İkincisi de yumruk büyüklüğünde taşlar, bildiğimiz harç benzeri karışımla örülmüş ve üstü
Horasanlaşmış, mağara duvarlarının tabii haline uydurulmuştur. Burada da yine
işaretlerinden yola çıkılarak horasanlı girişin bulunması gerekir.

Bu da genellikle bir su kanalı gibi 1-2 parmak genişliğinde oyulmuş şeridin başlangıç ya da bitiş noktasıdır.
Bu, mağara içindeki arayış içindir. Dışarıdaki girişin bulunması içinde yine aynı yolla
hareket edilir. İçine su döküldüğünce akacak gibi olan mağaranın dışındaki bir su yolu bu
giriş kapısını bize verecektir. Bu oymalar bazen çatallı olabilir. En sağlıklı yol, böyle bir su yolu bulunursa bunu en yüksek noktasından çok yavaş bir biçimde yeteri kadar su dökülerek suyun takip ettiği yolun bulunmasıdır. Gözle takip yanıltabilir. Çünkü oyulan su yolu alt eteklere inerken bilinçli olarak çatallandırılmış ve aldatıcı görünüm
kazandırılmıştır. Su ise buradaki gerçek yolu takip edecek ve girişi gösterecektir.
* Sırtında civciv taşıyan tavuk varsa; civcivde kafasının dönüklüğünün olup olmadığına
bakılır. Yoksa 50 metreyi geçmeden ileri istikamette kafa ya da bütün tavuk şekli verilmiş
bir kaya aranacaktır.

Başı geriye ya da yana çevrilmişse o istikamette aynı şekilde bakılır.
Tavuk ve civciv konusunda şu bilgileri de göz önünde tutunuz:
• Sırttaki tek civcivde müjde olabilir.
• Sırttaki tek civcivde harita olabilir.
• Sırttaki tek civcivli tavuğun çevresi ıslatılırsa kuru iken görülmeyen ek işaretler
meydana çıkabilir.

• 7 civcivli tavuğun ibiği varsa 2-2,5 metre civarında müjdesi olabilir.
• 7 civcivli tavuğun anaparası 7 adettir. Ya da çevredeki 3-5 kişinin ancak devirebileceği
kadar büyük çaptaki yerde yatan kayaların altına serpiştirilmiştir. Bu mantık kavimlere
göre değişmektedir.

• Tavuk ve civciv sembolleri düz tarla kenarlarında kaya üzerindedir.
• Define Sembolünde tavuğun üst gagası uzun, alt gaga kısa ise emanet tavuğun baktığı
istikamette (50m den az) dir. Şayet alt gaga uzun, üst gaga kısa ise o takdirde yine 50
m.den az bir mesafede ve geri tarafındadır.

-Kafası kesik tavuk için kesilen kafanın 15 metre içinde bulunması ve o bölgenin
araştırılması önerilir.
 

trt123

Member
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
3 Ara 2019
Mesajlar
35
Tepkime puanı
48
Puanları
23
Tavuk ve civciv düz alanda olmaz böyle bir kural yok, tavuk sarı kayadan yada kayaya sarı horasan katılır bu kesindir ve sarı merkez demektir.Ya toprağın altında olur kaya zemininde yada heykel gibi taşın üstünde olur tavuğun baktığı yerde ya tünel yada mağara olur işi çok zordur taş üstünde ise kesin mağara vardır baktığı yerde malın üstünde yada mağarada karbon zehiri vardır zannetmiyorum ama hasbel kader dek gelirseniz bu tüneli bir hafta havalandırın
 

SuNSeT28

★彡 (O Dağlarda) 彡★
Yönetici
Süper Moderatör
Katılım
10 Mar 2019
Mesajlar
2,289
Tepkime puanı
5,296
Puanları
118
Konum
Κερασούντα
Selamün aleyküm.Tavuk ve civciv işaretinde,civcivlerin sayısı,ayakları şifredir.Burada tavuk ve civcivlerin ayaklarından nerede ne olduğunu ele verir.Sayısal önem taşıdığı gibi,sözel olarakda çok şeyler söyler.Ustam yüreğine ve eline sağlık.Selamlar.
 

alipasha

Bilgili Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
6 Eki 2019
Mesajlar
207
Tepkime puanı
249
Puanları
48
Belgeli cibili tavuk çözümü olan var mi ?
 

alipasha

Bilgili Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
6 Eki 2019
Mesajlar
207
Tepkime puanı
249
Puanları
48
Selamla.. Menderes ustamın paylaştığı görseller gayet net gözüküyor... sahada benim şahit olduğum horoz tavuk ve civcivler çok daha zor tespit edilir durumdalar.. tavuk bütünüyle değilde daha ziyade kafa boyun çıkarılarak kalan görsel ise Gibi tarzında yapılmıştır..arazide görülmesi oldukça güçtür ki sahayı çok iyi okumanız gerekir..
Paylaşılan görseller hep sahte
 

Azizkılıç

Bilgili Üye
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
13 Eki 2019
Mesajlar
130
Tepkime puanı
189
Puanları
48
Tavuk ve civciv düz alanda olmaz böyle bir kural yok, tavuk sarı kayadan yada kayaya sarı horasan katılır bu kesindir ve sarı merkez demektir.Ya toprağın altında olur kaya zemininde yada heykel gibi taşın üstünde olur tavuğun baktığı yerde ya tünel yada mağara olur işi çok zordur taş üstünde ise kesin mağara vardır baktığı yerde malın üstünde yada mağarada karbon zehiri vardır zannetmiyorum ama hasbel kader dek gelirseniz bu tüneli bir hafta havalandırın
peki usta eşek ve horoz aynı kaya da karşılıklı duruyorsa
 

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
Katılım
22 Eki 2017
Mesajlar
1,182
Tepkime puanı
4,326
Puanları
118
peki usta eşek ve horoz aynı kaya da karşılıklı duruyorsa
hiç karşılaşmadığım işaret, horozu bile 2 yada 3 tane gördüm, oda çıplak gözle değil biri resim gösterdi. eşek çok gördük, anlam olarak önden gider. kulaklara iyi bak biri normal olması gibi durmaz
 
Üst