Dede Mezarları

Karahanlı

Moderatör
Süper Moderatör
30 Ocak 2017
63
55
23
45
#1
Derviş, Evliya, Şehit, Hoca, Ermiş Mezarları ya da Tekke olarak adlandırılan yerler.

Birçok yörede küllü dede, afin dede, uzunali'nin mezarı, anıt mezar, türbe ve yatırlar veya daha başka isimlerle namlandırılan dağ başlarındaki mezar yerleri ve müslüman mezarlığında her tarafı figüre edilmiş süslenmiş ve hatta üzerinde istavroz bulunan Osmanlıca da anlamsız yazılarla süslenmiş mermer mezarlar vardırki; bu mezarlar nedir gördüğümüzde Fatiha mı okuyacağız yoksa o mezarın ya da tekkenin tarihi hakkında bilgi mi toplayacağız.

Osmanlı toplumunda tekke ve zaviyelerin dışında, türbe ve yatırların da önemli bir yeri vardır. Bazen aynı anlam karşılığı olarak kullanılmakla birlikte genellikle türbeler dince, mezhepçe, tarikatça ulu sayılan veya devletin önde gelen kişileri için inşa edilen mezar yapılardır. Yatırlar ise hayatta iken çevrelerine iyilikler yapmış, toplumca sevilen kişilerin, öldükten sonra da mucizeler, kerametler gösterdiklerine, insanlara iyilik yapmaya devam ettiklerine inanılan ve ermiş olarak nitelendirilen insanların mezarlarından oluşmaktadır.

Türbe ve yatırların ortak özellikleri, içinde yatan kişilerin mezarlarında var olduğuna inanılan güçten yararlanma çerçevesinde, insanların çeşitli istek, dilekleri yanında, hastalıklarına da çare aradıkları yerler olarak kullanılmalarıdır. Buraları ziyaret edenler, ayrıca adaklar adayarak, istek ve dileklerinin gerçekleşmesini kuvvetlendirmeyi amaçlarlar. Adaklar ise çoğu kez koyun, sığır, vb. bir hayvan olmakla birlikte, para da olabilmektedir. Bu adakların çoğu kez özellikle türbelerde bazen bir kişi veya ailenin elinde olan türbedarlara verilmesi adettir. Yatırlarda ise türbedarların yerini, mezarın başını bekleyen kişiler almakla birlikte, buradaki adakların genellikle yatırı ziyaret edenlere dağıtıldığı görülmektedir.

dede mezarı.jpg