Define-Defineci - definecilik - malzemeler

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
2,464
Tepkime puanı
5,553
Puanları
118
Değerli define avcilari kardeşlerim, sitemizde butun bu işe gönül vermiş bilgili olan bu konudaki ustalarımın bilgi ve yazilarından alıntılar yaparak, siz bu işe gönül vermiş yeni veya eski tüm kardeşlerimize faydalı olacağına inanarak bu yazıyı hazırladım, inşallah faydalı olur, sizlerde dikkatle okuyarak eksik olan bilginizi pekiştirip, faydalı olan bilgi ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz, hepinize şimdiden teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum,

Define nedir diye sorsam, eski dönem insanlarından başlayan tüm etkinlikler, mağaralar, kayalar ve surlar gibi benzer yerleri çeşitli desen, motif, ve renklerle süslemişlerdir.insanlığın oluşumu ile başlayan değişik dönemlerden günümüze pek çok araç gerek ile birlikte insan, hayvan heykelleri, çeşitli duvar süslemeleri ve paha biçilmez hazineler kalmıştır, define ise eski çağlarda saklanmış yada kayıp olan heykel, obje, madeni para, külçe altın, gümüş gibi değerli eşya olarak tanımlanabilir.

Defineci: Yukarıda anlatılan veya daha önceden saklanmış yada kayıp olmuş sahipsiz hazineleri bulmaya çalışan kişilerdir.yani bizler, bu işi yürütebilmesi için eğitim alması yada bilir kişilerden destek alması şarttır. Bilinçsiz defineci yarardan çok zarar verecektir. Sıfır tecrübe ile yola çıkan defineci neyi nerede ve nasıl arayacağını bilmez aynı zamanda iflah bir hastalığın bir umut sevdasının aşığıdır. Definecinin eğitim alacak bir kurumu olmadığı için biz define hocaları internet üzerinden sizleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin kulaktan kulağa dolaşan rivayetlere göre hareket etmemeniz ve ayrıca dedektör satıcıları, medyumlar ve cinciler gibi gaipten define yeri söyleyenlerin ekmek tenkisi haline gelmenizi istemiyoruz. Bir defineci en az arkeolog kadar bilgili olmalı kulaktan dolma, hikayelere dayalı define avcılığı yapmamalıdır. Sizlerin en büyük sorunu eğitim alamamanızdır bu sorunu asgariye indirebilmek için İnternet teknolojisinden faydalanıp bildiklerimizi paylaşarak kendimizi geliştirebiliriz.

Bu yazı alıntılarla hazırlanmıştır
 
Son düzenleme:

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
2,464
Tepkime puanı
5,553
Puanları
118
Defineci kimdir, nasıl olmalıdır;
Güvenilir ve Sözü doğru olmalıdır.
Çözemediği izleri korumalı, kırmamalıdır.
Tecrübelerini paylaşma işini bir görev saymalı.
insana tarihe yapıya saygı göstermeli,
Yasal sınırları aşmamalı, kaçak kazı yapmamalıdır.
Tarihi bilgisi üst seviyede olmalı.
Bu alanda kullanacağı teknolojiyi iyi tanımlıdır.
Nefsine düşkün tamahkar olmamalıdır.
Definecilik bir geçim kaynağı olarak görmemeli. Bir hobi şeklinde yapmalıdır.
Tarihi izleri korumalıdır.
Defineci bir arkeolog kadar bilgili ve becerikli olmalıdır.
Yapacağı işleri bir plan dahilinde yapmalıdır.
Her bulduğu veriyi kayıt etmeli, sonrada yorumlamalıdır.
Hurafelerle yola çıkmamalı Mutlaka yüzeysel bulgularla işe başlamalıdır.

Define İşaret ve işaretleri; ?

define işareti çözümlemesi zor bir şifreleme yöntemidir. Sakladığı varlıkları, değerleri herhangi bir tehlikeye karşı korumak ve sonrada gelip almaya yarayan şifreleme düzeneği ile birlikte bir çeşit anlatım ve bir dildir. Bunlar oyma kabartma ve boyalama şeklinde günümüze kadar ulaşmıştır. Kayalara yapılan her figürün motifin mutlaka bir anlamı vardır. Anlamsız manasız hiç bir emek sarf edilemez. Ancak her kaya damgası da define için değildir. Bu günkü mezarların üstünde yakılan mumlar gibi biz buna mumyalık desek daha mantıklı olacak. kare veya dikdörtgen oymalarda aynıdır.

Define işareti olan ve olmayanları şıklar halinde ayıralım.

1– Devlet ve yöneticilerine ait damgalar. devleti ve devlet adamalarının makamlarını ve devlet sınırlarını sembolizme eder.
2– Dini kurum ve din adamlarına ait damgalar. Dini din adamları ve tapınma alanlarını sembolizme eder.
3– Kayalara yapılmış oyma ve kabartma sembollerin bir çoğu defineyi ve mezarları sembolizme eder.
4– Şahısa ait damgalar. Şahısı ve Kavimlere (aşiret) ait damgalar ise Kavmi sembolizme eder
5– Süsleme sanatı. Sadece sanat içindir.

Define Nerede ve Nasıl Aranır;?

Defineci çıplak gözleri ile doğayı iyice gözlemlenmelidir, arazının insan yaşamına elverişli olup olmadığına kanaat getirmeli, şimdi bunları şıklar halinde verelim.

1- Harabe yerleri (Ören yerleri Gömü mezar ve muhtelif objeler bulunmakta ve sit alanı içinde olup yasal olmayan tahribattan kaçınalım)

2- Yığma tepeler (Tümülüs ve Höyük yapılarıdır. Muhtelif gömü ve objeler bulunmakta Yasalarımıza göre sit alanıdırlar tahrip etmekten kaçınalım.)

3- Çeşme veya pınar gibi su kaynakları çevreleri ( Gömü bulunabilinir.)

4- Üzerinde işaret resim veya sembol bulunan kayaların çevresi (Geneli Mezarlarıdır, içinde muhtelif mezar hediyeleri bulunur.)

5- Çeşitli medeniyetlere ait mezarlık alanları ( Mezar hediyeleri bulunur)

6- İnsan yaşantısına uygun mağara önleri (Gömü bulunabilir, yaşayan insanlara ait muhtelif araç ve gereçler ele geçirilebilir.)

7- Dini yapılar ( sebep ne olursa olsun saygılı davranmak gerekir İnancımızın gereğidir. )

8- Çakıl yığınlar ( Büyük çakıl yığınları Roma dönemine ait tümülüslerdir, ufak olanları yine mezarlardır, bir çoğunda mezar hediyesi bulunmamaktadır.)

9- Şelale arkaları: Önemli bir araştırma alanıdır, mezar ve gömü bulunmaktadır.

10- Kale surlarının önleri: muhtelif sikke, savaş malzemesi bulunur.

11- Halk arasında define var olduğu söylentisi olan alanlar ( Yakın tarihe aittir, sabit ve kalıcı olan yüzey unsurları üzerinde durulmalı)

12- Köprü ayakları: kiliseler ve manastırlar.

Çözüme başlamadan önce dikkat etmemiz başka konularda vardır.

1– İşaretin bulunduğu bölge yaşamaya elverişli ve yaşanmış olduğuna dair kalıntı ve izler olması,
2- İşaretin yapıldığı kaya iri yerli sabit olması,
3– İşaretin oyma yada kabartma olması,
4– İşaretin derin kalın biçimde yapılmış olması,
5– Aynı alan içerisinde manalı bir bağlantı ile birden fazla olması,
6– İşlendiği kayanın bir çok afetlere karşı dayanıklı sağlam olması
7– İşaret yapılan kaya su yatakları kenarında olmamalı (kimse su kenarlarına gömü saklamaz)

Define İşareti Nasıl Çözülür ?

Yıllardan beri gelen tecrübeler gömülerin çoğunun kayaların içi oyularak kaya içine ve toprak altına sakladıklarını göstermektedir. İnsanlar yaşadıkları topraklar üzerinde sürekli bir takım izler bırakırlar ve bırakmaya da devam etmektedirler. İşaret çözmede önce ihtiyaç duyulan şey; görülen rastlanılan figürün define olup olmadığıdır, kayalar üzerine yapılan bir takım şekiller iş olsun diye yapılmamıştır bunların birer amacı vardır. Define işareti çözümüne başlamak için öncelikle işareti tanımanız ve işaret üzerinde belli araştırmalar yapmanız gereklidir. Bazı işaretler son nokta işareti olup gömüsü hemen yanında olabilir, bazı işaretler ise mesafe veren işaretlerdir definenin ne kadar uzaklıkta olduğunu belirten işaretler. Bazılarıda direk gitmeniz gereken dere yada tepe gibi belirli bölgelerden bahseder. Yine aynı şekilde birde bölge işaretlerimiz vardır burası 1. bölge yada 2. bölge olduğunu anlatan işaretler. bu tarz konular önemli olup bilginiz olmaması durumunda işareti çözmeniz mümkün değildir. eğer emin değilseniz boşa zaman harcayıp işarete ve coğrafi yapıya zarar vermemeniz önerilir. Bu bilgilere sahip olduğunuzu var sayarak izlemeniz gereken adımları aşağıda tek tek sıralayalım.

1– Gömü var mı?
2– Nerede?
3-Burası son işaret mi ilk işaret mi.
4– Hangi yönde ve Ne kadar uzaklıkta?
5– Ne kadar derinlikte.
6– Gömünün saklandığı mekanın şekli nasıldır, Kim gömmüş olabilir.
Verilen şıklar doğrultusunda işe başlarsanız sağlıklı bir kazı çalışmasına ilk adımı atmış olursunuz. buradaki en ince ayrıntı kim gömdü öncelik bunun üzerinde durmalısınız, Eşkiyalar, korsanlar, din adamları, şahıslar, dönemin yöneticileri ve bir topluluğa ait bunları bilmemiz gerekmektedir.

Kazı Tekniği

1- Kazılacak alan tabakası çok iyi belirlenmeli ve bulunan tüm özelliklere programa dahil edilmek üzere kayıt altına alınmalıdır.

2- İnsanoğlunun müdahalesi sonucunda oluşan tabaka içinde insan oğlunun izleri vardır. rengi yapısı orijinal katmana göre farklılık taşır. Bu nedenle ana katmanla uğraşıp zaman ve maliyet kaybına neden olmamak yararınıza olacaktır.

3- Tabaka katmanları aşağıda ki izlenmelidir.

A)- Zamanla en üste kendiliğinde oluşan katman
B)- Kamufle katmanı
C)- Sertleştirilmiş, çamur,kil kum yada taş gibi katman
D)- Çukur duvarları
E)- Orijinal katman (ana katman)

Kazı Ana İlkeleri

1- kazı alanı mümkün olduğunca geniş tutmak
2- Kazıyı uygun aletlerle yapmak (kepce gibi makinalarla yapmamak)
3- Yanları dik olmalı (90 derece dik olmalı)
4- Çıkan toprağın nereye atılacağı önceden belirlenmeli
5- Çıkan toprak enkazı kazı alanında en az 2 metre ileride tutulması.
6- Kazıdan önce ve sonra alan resimlenmeli,
7- Kazı öncesi kazı alanı5×5 cm kalınlığında 40 Cm uzunluğunda kazıklar çakılmalı ve bu kazıklara ip bağlanarak kazı alanı bir çerçeve içine alınmalıdır.
8- Bir miktar toprak kazıldıktan sonra zemin temizlenmelidir, çünkü bu katman insanoğlu tarafında oluşturduğundan, gömüyü yapanın bıraktığ herhangi bir iz sizi sonuca götürebilir.

Definecide Olması Gereken Malzemeler.

1- Alan tarama cihazı.
2- Nokta tespit cihazı.
3- Kazma-Kürek
4- Balyoz-Murç-Keski
5- İp-5×5 Cm kalınlığında 40 Cm boyunda kazıklar
6- Emniyet şapkası
7- Kalın sicim ip
8- Gaz maskesi
9- Muhtelif boylarda çapa
10- Pergel
11- Fırça ve Mala
12- El arabası
13- Makara sistemi ve kova
14- Elek
15- El feneri
16- Pusula

birde vücut yapısı ile bağlantılı çubuk, şakül gibi, boşluk tesbit aletleri, olmazsa olmazlarımiz,

Bu araç ve gereçler birlikte kullanıldığından can güvenliği ve sağlıklı bir kazı yapmayı sağlayacaktır.

Definecilik te kullanılan 10 altın değerindeki kurallar

1- Ön araştırma ve kazı işlerinde arkeolojik metodlardan faydalanmak.
2- Toprak yapı ve katmanlarını tanımak için Jeolojide faydalanmak
3- Ele geçen eserin hangi çeşit madende yapıldığını yada hangi kıymetli taş kullandığını anlamak için Madencilik Dalında faydalanmak.
4- Araştırma ve kazı maliyet bilançosunu çıkartmak
5- Gerek kayalardaki figüranlarda gerekse elde edilen tarihi eserleri tanımak için Sanat Tarihi ve Medeniyetler Tarihinde faydalanmak.
6- Kazı bir amelyata benzer, toprağı nejterlemeden önce yüzeysel verileri iyi bir şekilde tahlil etmek.
7– Sonuca daha erken ulaşmak için teknoloji kullanmak.
8– İşaret, figüranlar alfabe ve matematik kurallarında oluşur. İşaretlerini dilini öğrenmek uzunluk derinlik ölçümlerinde matematiğin uzunluk birimlerinde, Kaya mezarları, tümülüsler, şahıs gömüleri bir takım kuralları çözmek için geometride faydalanmak.
9- Halk biliminde faydalanmak
10- Antik toplumların dinsel ve etnik yapılarını hareketlerini öğrenmek için Dinler Tarihinden faydalanmak.

Define kanunlarımız;

Sahipsiz gömülerin artık sahibi bulunmadığı muhakkak görülen kıymetli şeyler define addolunur. Defineyi keşfeden kıymetinin yarısını, tecavüz etmemek üzere hakkaniyete muvafık bir ikramiye talep edebilir. define kanun maddelerine uygun bir şekilde define bulan kimseye devletçe ödeme yapılır.

İslam hukukunda defineler üç kısma ayrılır;

1. İslami bir işaret taşıyan defineler. Bunlar; bulunan ve sahibi belli olmayan mal hükmündedir. Sahibi çıkmayacağı anlaşılırsa devlet hazinesine; devlet hazinesi yoksa zengin ise fakir olan annesine, babasına verebilir. Fakir ise kendisi kullanabilir.
2. İslamiyet’ten önceki devre ait bir işaret taşıyan defineler. Ganimet gibi beşte biri devlet hazinesine, kalanı arazi sahibine; arazi sahipli değilse, bulana ait olur. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre ise kalanı bulanın olur.
3. Herhangi bir işaret taşımayan defineler. Bazı alimler, bunun 1. kısmın hükmüne, bazıları ise, 2. kısmın hükmüne girdiğini bildirmiştir.

Bu yazı alıntılarla hazırlanmıştır.
 
Son düzenleme:

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
2,464
Tepkime puanı
5,553
Puanları
118
Teşekkür ederim ustam, siteyi hazırlamak lazım, yeni başlayan kardeşlerim bilinçli başlasın diye, ogrendiklerimizde siz ustalardan aldığımız bilgiler, yıllarca onbinlerce insan yetiştirdim ustam, egitmeyi öğrenmeyi seviyorum, kısaca iyi bir emekli egitimciyim, bilgileride konu ile ilgili yerlerden harmanlayarak sunuyorum, sizlerinde emeğine gönlüne sağlık MendereS ustam.
Ustam sen ben varmı, sonuçta bizler varız.
nereden aldın bilmem ama köküne inersen kaynak ben çıkarım :)

ellerine sağlık olsun.
 

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
2,464
Tepkime puanı
5,553
Puanları
118
Bugünlerde çok çok ufak tefek sorunlar var başımda, onları başımdan atabilsem inşallah, bir cok yararlı paylasimlarda bulunurum.
 
Son düzenleme:

R00T

ProfessionaL
Yönetici
Administrator
Katılım
14 Ocak 2019
Mesajlar
5,417
Tepkime puanı
10,456
Puanları
118
Rabbim şifa versin inşaAllah abim.Buda geçer.
 

Kaan5557

Santraç_Doğa
Süper Moderatör
Katılım
17 Ocak 2019
Mesajlar
764
Tepkime puanı
2,253
Puanları
98
Gereken malzrmele güldüm...bunlara çift kabin yetmez...ayrica alan tarama nedir....belliki eski bir yazı...bir ara çok modaydi...neyseki yillar gectikce bilincleniyoruz...
 

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Ocak 2019
Mesajlar
2,464
Tepkime puanı
5,553
Puanları
118
Bunlar komando eğitimi için ustam, MendereS ustaya sormak lazım, bunlarla komando eğitimi verilir, elimizde bir kuru cubugumuz, cebimizde sakulumuz şerit metre birde ufak tefek malzeme birde numuneler var.
Gereken malzrmele güldüm...bunlara çift kabin yetmez...ayrica alan tarama nedir....belliki eski bir yazı...bir ara çok modaydi...neyseki yillar gectikce bilincleniyoruz...
 

Gönül_eri

Member
Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
14 Ocak 2019
Mesajlar
97
Tepkime puanı
257
Puanları
38
Yaş
35
Konum
Ankara
Allah nasip ederse boşa çıktığımızda bizde güzel yararlı konular açmaya niyet ettik :) İstihare usulü ile bi yerde definenin olup olmadığını öğrenebilme konusu ilk konumuz olur inş.
 
Üst