Kaf dağı Nerede

harputlu

Operatör
Kayıtlı Kullanıcı
16 Ocak 2019
2,464
5,553
118
KAF DAĞI NEREDE

Masal unsurlarında geçen ve hayali bir dağ olduğuna inanılan Kaf Dağı, aslında fiziki boyuttan metafizik boyuta yani misal alemine geçişte temessül etmiş şeklidir.

Rivayetlerde, Hz. Süleyman (kelime anlamı; hem fiziki hem metafizik âlemde söz sahibi) peygamberin tahtının Kaf Dağında olduğu söylenir.

Kaf Dağı, metafizik âlemle irtibatlı pek çok kişi tarafından misal aleminde görülmüş ve daha sonra fiziki alemde bu dağın tasviri yapılmıştır. Hatta “simurg” denilen kuş, görüntüden ibaret olan bir metafizik varlıktır.

Tasavvuf ehli, Kaf Dağı ile ilgili pek çok rivayet ve tasvirlerde bulunmuştur.belli bir mertebe kat’eden ehl-i tasavvuf, alem-i misalden görüntüler almaya başlar, ruhani bir seyir ile acayip bir çok olayı ve eşyayı görürler.

Küçük bir aynada, bütün yıldızlar görülebildiği gibi, alem-i misale bakan kişiler, o alemdeki pek çok şeyi görürler. Bunlardan biri de Kaf Dağ’ıdır. Önemli olan şahadet âlemiyle metafizik âlemini birbirine karıştırmamaktır. Çünkü iki âlemdeki hükümler, kanunlar, varlıklar birbirinden farklı yapıdadırlar.

Alem-i misal, fiziki alemle metafizik alem arasında bir berzahtır. Görüntü, şekil ve suretiyle fiziki âleme, mana ve ruhuyla gayb alemine benzer.