Kenzül Havas İlmi Nedir ??

aga_0074

Emektar_Defineci
Kayıtlı Kullanıcı
17 Ocak 2019
344
780
98
MEZOPOTAMYA
#1
Kenzül havas nedir?
Kenzül havas, Arapça bir ifade olup Türkçe karşılığı “gizli ilimler hazinesi”dir. Büyü yapma, insanları etkileme, karakter analizi yapma, cinleri emir altına alma, zamanda ve mekanda yolculuklar yapma, gelecekten haber verme gibi akla gelebilecek her türlü gizli ilim hakkında bilgi veren kaynaklardır.
Kenzül havas ilmi ile hangi tür uygulamalar yapılmaktadır?
Kenzül havas aslında İslam öncesi batıl geleneklerin İslami bir kılıfa büründürülerek yansıtılmasıdır. Her ne kadar İslami kaynakları kullansalar da İslami öz ile bir alakaları yoktur.
Kenzül havas ile yapılan şer uygulamaların bir kısmı şöyle sıralanabilir:
  1. Her türlü cin, hüddam ve şeytanların görevlendirilip çalıştırılması
  2. Soğutma ve ayırma büyüleri
  3. Muskalar hazırlama ve özel yaşama müdahale etme
  4. Vefk yazıları ile insanları etkileme
  5. Hipnoz ve telkin gibi taktiklerle dini argümanları birleştirerek insanları aldatma
  6. Her türlü falcılık
  7. Şifa verme adı altında bazen sağlığa ciddi zararlar veren arkaik metotlar uygulama
Kenzül Havas ilk defa nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır?
Kenzül havasın ilk ortaya çıktığı yer İbrani (Yahudi) toplumudur. Yahudilerin sembollere dayanan “Kabala geleneği”, karmaşık yapısı ve olağanüstü güçlere yönelişi ile tüm dünyada her türlü büyünün temelini oluşturmuştur. Ayrıca Süryani gelenekleri ile Arami kaynakları da kenzül havasın ortaya çıkışında etkili olmuştur.
Kenzül havasın ilk çıkış noktası İslami geleneklere dayanmaz. Bu ilim İslam’ın ilk dönemlerinde hiç taraftar bulamamıştır. Çünkü hem Hz. Muhammed hem de onun yanında yetişen sahabeler bu tarz batıl uygulamalara çok sert tepkiler göstermişlerdir. Ancak peygamberin vefatından sonra bu ilimle uğraşanlar yavaş yavaş İslam dünyasını etkilemeye başladılar. 1300’lü yıllardan sonra ise kenzül havas tüm İslam aleminde maalesef hem yazılı hem de sözlü olarak büyük bir gelişme göstermiştir.
Kenzül havas İslam dinine göre caiz midir?
Kuran-ı Kerim’de Felak ve Maide surelerinde büyünün her türü kesin bir dille yasaklanmıştır. Hz. Peygamber de pek çok hadisi şerifinde büyünün şer bir uygulama olduğu ve müminlerin uzak durması gerektiğini ifade buyurmuştur.
Ulemanın büyük alimleri her tür büyü uygulamasının caiz olmadığını ifade ederek büyüyü“7 büyük günah”tan biri kabul etmişlerdir. Günümüzde çeşitli sitelerde ve basında kenzül havas tekrar popüler hale gelse de önemli din alimleri yaptıkları çeşitli konuşmalarla bu ilmin dine muhalif bir alan olduğunu beyan etmektedirler.
Kenzül havas ilmi ile “Kenzül Havas kitabı” arasında bir ilgi var mıdır?
Kenzül havas bir kavramın ismidir ve her türlü gizli ilmi karşılar. Ancak bu kavram kadar meşhur olmuş bir kitabın da ismi “Kenzül Havas”tır. Bu eserin konusu gizli ilimlerdir. Kitap o kadar ünlenmiştir ki kenzül havas denince herkesin aklına bu kitap gelmektedir.
Kenzül Havas kitabının yazarı Seyyid Süleyman El-Hüseyini adlı yazardır. Osmanlının son döneminde yaşayan sanatçı hakkında kesin bilgiler yoktur. Ancak eğitimli bir çevreden gelen ve birkaç dili akıcı biçimde konuşabilen, yetenekli bir yazar olduğuna dair bilgiler mevcuttur.
Kenzül Havas toplam 4 cilt kitaptan oluşur. Günümüzde bile en çok satan büyü kitaplarından biridir. Yazarın Rüya Tabirleriadlı bir eseri daha vardır.
Kenzül havas ilminin ilk piri kabul edilen “Buni” kimdir?
Buni adlı yazar 14.yüzyılda Cezayir’de yaşamıştır. Bu yazar Eski Mısır ve Yahudi geleneklerini çok iyi bilmektedir. Ayrıca medreselerde ciddi bir eğitimden geçmiştir ve İslami ilimlere de hakimdir.
Buni, kenzül havas ilmi konusunda ilk yazılan kitap olan “Şemsül Maarif-i Kübra” adlı eserin yazarıdır. Bu kitapta pek çok büyü, muska, cin görevlendirme ve ruhsal yapıyı değiştiren uygulamaya dair bilgi verilmiştir. Eserin Türkçesi bulunmamaktadır. Ancak Arapça baskıları Türkiye’de pek çok kütüphanede mevcuttur.
Korkunç bir iddia: vahiyle indiği iddia edilen “Celcelütiye kitabı”
Celcelütiye, Süryanice bir kelimedir ve “çok güzel söylenmiş söz” anlamında gelmektedir. Uzun bir şiirin adıdır. Bu uzun şiir bazen küçük bir kitapçık halinde de hazırlanmıştır.
İddiaya göre Hz. Cebrail tarafından vahiy yoluyla getirilen ve Hz. Ali’ye teslim edilen kitabın adıdır. Dili Süryanicedir. Tamamı ebced hesabı ile yazılmıştır. Bu kitapçıktaki bilgiler ile her türlü gizli gücün denetim altına alındığı iddiası vardır.
Bu kitabın Hz. Süleyman’ın hazinesinin en değerli parçası olduğu ve Hz. Ali’nin eline ganimet olarak geçtiği iddiası da bulunmaktadır.
Ne yazık ki bazı din alimleri de celcelütiye için “vahiy” tabirini kullanmış ve bu kitapta geçen sözleri “dua” niyetiyle okumuşlardır. Oysa Kuran dışında bir vahiy olmadığını bilmek ve Kuran dışındaki her türlü kaynağın “söz”den öteye geçmediğinin bilincinde olmak gerekir.
“Cinlerin Esrarı” adlı kitapta anlatılanlar gerçekliği yansıtmakta mıdır?
Bu eser İmam Şibli tarafından yazılmıştır. Dayanak noktası daha çok Kuran ve hadislerdir. Diğer gizli ilim kitaplarına göre daha titiz hazırlanmıştır ve içindeki bilgilerin büyük bir kısmına itibar edilebilir.
Cinlerin Esrarı kitabı sahih bilgiler içermesine rağmen sadece birkaç konuya değinmiştir ve gizli ilimler ile ilgili pek çok meseleye değinmemiştir. Bu yönüyle “güvenilir fakat eksik” bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.

Kenzül havas ilminin modern versiyonu: “Gizli İlimler Hazinesi kitabı”
Latin harfleri ile yazılan ve kenzül havas ilminin modern versiyonu olarak bilinen en önemli kitap Mustafa İloğlu tarafından yazılan “Gizli İlimler Hazinesi” adlı eserdir. Bu kitapta bugüne kadar yapılmış tüm havas ilmi çalışmaları bir araya getirilmiştir. Eser çok fazla ilgi görmüş ve kitabın pek çok baskısı yapılmıştır.
 
Beğeniler: gülbahçeli