Kommagene Krallığı Anadolu'da

gülbahçeli

Akıldan başka zenginlik yoktur
Süper Moderatör
21 Eyl 2019
597
1,657
98
Kommagene Krallığı Anadolu'da kurulan Helenistik hükümdarlıklarından biri olan Kommagene hanedanı mensuplarıdır.

Krallık

Bu hanedan mensuplari batıda Kilikya ve Kuzey'de Kapadokya bölgelerinde MÖ 290-MÖ 163 arasında Selevkoslar devleti için bir satrap olarak bulunmuşlar ve Partlılarhükümdarları ve İskitler ile yakın akrabalık bağları olduğunu ileri sürmüşlerdi. Selevkoslar devleti çözülmeye başladığında MÖ 163'te yöresel satrap olan Ptolemaios, Selevkoslar Kralı IV. Antiokhos Epifane öldüğünde bağımsızlığı ilan edip Kommagene Krallığı'nı kurdu.

Bu krallık MÖ 163- MS.72 arasında, son dönemlerinde iki defa Roma İmparatorluğutarafından ilhak edilerek Roma'ya tabi olan bir eyalet krallığı, Kommanege Krallığı, olarak hüküm sürdü. Bu krallardan I. Mitridat Kallinikos büyük propagandalarla Helenistik hanedanlarla bağlantısını ilan edip Helenistik Suriye'li prenses "VII. Laodice Tea" ile evlendi. Böylece Commangene hanedanı hem Persler ve hem de Helenleri asıl kabul etmekteydi. Oğlu I. Antiokhos Theos isim yapmak için büyük yatırım ve uğraşlarla Nemrut Dağı tepesinde devasa büyük heykellerle süslü olan görkemli bir mezar tepesi yaptırdı.

Roma İmparatorluğu tarafından ilk defa ilhak edilip bağımsızlığı kaybetmesi MS 17'de III. Antiokhos'un ölümüyle bu krallığın Roma İmparatoru Tiberius tarafından imparatorluğa ilhak edilmesiyle oldu. MS 38'de Roma İmparatoru Caligula MS.17'de ölen kralın oğlu olan IV. Antiokhos'a Kommagene krallığını MS.38'de geri verdi ve Toroslar'da ıssız alanları da bu krallığa ekledi. Fakat MS 41'da bundan çayarak tekrar krallığı Roma'ya ilhak etti. Sonra Roma İmparatoru olan Claudius tekrar Commagene Krallığı'nı IV. Antiokhos'a geri verdi ama Kommagene Krallığı artık bağımsız değil bir teba devlet idi. MS 38-MS 71 arasında IV. Antiokhos ve karısı "İotape" bu bağımlı Kommagene Krallığı'nda hüküm sürdüler.

MS 72'de Roma İmparatoru Vespasian bu krallığı ilga ederek topraklarını "Suriye" eyaletine bağladı.

RBP

Kommagene Kralları MÖ 163 - MS 72

Kral olma tarihi
Krallığın sonu
Adı
Unvan kaynağı
Notlar
MÖ 163MÖ 130Ptolemaios
MÖ 130MÖ 100II. SamesPtolemaios'un oğlu
MÖ 100MÖ 70I. Mitridat KallınikosII. Sames'in oğluLakabı - Kallınikos "Fil-helen", "Fil-Roma"
MÖ 69MÖ 40I. Antiokhos TheosI. Mitridat Kallinikos'un oğluLakabı: "Epifane", "Fil-Roma", "Fil-Helen"
MÖ 40MÖ 38II. AntiokhosI. Antiokhos'un oğlu
MÖ 38MÖ 20II. MitridatII. Antiokhos'un kardeşi
MÖ 12MS 17III. AntiokhosIII. Mitridat'ın oğlu
MS 17MS 38Roma İmparatorluğu'na ilhak
MS 38MS 40IV. AntiokhosIII, Antiokhos'un oğluLakabı "Epifane". Bağımlı devlet
MS 40MS 41Roma İmparatorluğu'na ilhak
MS 41MS 71IV. AntiokhosIV. Antiokhos ve karısı "İotape" birlikte idare. Bağımlı devlet
MS 71Roma İmparatorluğu'na ilhakı ve "Suriye" eyaletinin bir parçası
MS 17MS 38Roma İmparatorluğu'na ilhak
MS 38MS 40IV. AntiokhosIII, Antiokhos'un oğluLakabı "Epifane". Bağımlı devlet
MS 40MS 41Roma İmparatorluğu'na ilhak
MS 41MS 71IV. AntiokhosIV. Antiokhos ve karısı "İotape" birlikte idare. Bağımlı devlet
MS 71Roma İmparatorluğu'na ilhakı ve "Suriye" eyaletinin bir parçası
RBP


MÖ 20MÖ 12III. MithridatII. Antiokhos ile II. Mitridat'ın yeğeni
MS 17MS 38Roma İmparatorluğu'na ilhak
MS 38MS 40IV. AntiokhosIII, Antiokhos'un oğluLakabı "Epifane". Bağımlı devlet
MS 40MS 41Roma İmparatorluğu'na ilhak
MS 41MS 71IV. AntiokhosIV. Antiokhos ve karısı "İotape" birlikte idare. Bağımlı devlet
MS 71Roma İmparatorluğu'na ilhakı ve "Suriye" eyaletinin bir parçası