Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

R00T

Moderatör
Süper Moderatör
Mesajlar
1,458
Beğeniler
2,087
Puanları
118
#1
Regaip gecesi nedir? Regaip Kandili’nin önemi nedir? Regaip’in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli?
Regâip gecesi yapılacak dua ve ibadetler için tıklayınız…
“Recep ayının ilk Cuma gecesineRegaip gecesi denir. Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak,herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir.
Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”ninifâde ettiği mana için kullanılmaktadır (el-Bakara, 2/ 130; en-Nisa, 4/ 127; et-Tevbe, 9/59,120; Meryem, 19/46; el-Enbiyâ, 21/90; el-Kalem, 68/32; el-İnşirah, 94/8).
Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.
Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.
REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ
Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Fakat bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendup olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)
Peygamberimiz şöyle buyurdular:

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.
REGAİP GECESİNİN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ
Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir.
Sevgili Peygamberimiz Recep ayı girdiği zaman şöyle buyurdular:

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811))

Kaynak: Türkiye Diyanet İşleri
 

harputlu

Moderatör
Süper Moderatör
Mesajlar
835
Beğeniler
1,457
Puanları
98
#4
Amin kardeşlerim, bu güzel günlerin, güzel isimlerin yüzü suyu hürmetine, Rabbim bizlerden merhametini rahmetini affını afiyetini bolluk ve bereketini esirgemesin bizlerden ümmetten ve inananlardan, KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN.
 

R00T

Moderatör
Süper Moderatör
Mesajlar
1,458
Beğeniler
2,087
Puanları
118
#7
Neden mi şeytanlar seninle uğraşıyorlar ibadetten mahrum kal diye.Demek seni düşman görüyorlar buda iyi biri olduğunun göstergesi olabilir.
 

R00T

Moderatör
Süper Moderatör
Mesajlar
1,458
Beğeniler
2,087
Puanları
118
#9
Amin Ecmain ustam.Allah vekil iyi insansın .Bu halka hizmetlerin bile belki seni kurtarır manevi alemde.
 

harputlu

Moderatör
Süper Moderatör
Mesajlar
835
Beğeniler
1,457
Puanları
98
#11
Ya Rabbi okumuş olduğumuz fatiha Şerif, kurani kerim, yasin şeriflerin bütün dualarimizin ve ibadetlerimizin iyiliklerimizin sevabini Hz. Adam As. Ve peygamberimiz Hz. Muhammed sav ve bunların arasında geçmiş olan bütün peygamberlerin ruhuna hediye ediyoruz, Ashab kiramin ruhlarina hediye ediyoruz, Abdulkadiri Geylani Hz. Lerinin ruhuna, imamimiz imamı Azam Ebû muhammed Hanife'nin ruhuna, silsile-i aliye alimlerinin ruhuna, velilerin evliyalarin ruhuna, şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz, bu dünyadan gocmus olupta ardında iyilik dua edeni kalmamış ummetin güzel olanlarının ruhuna, Hz Adem As. dan bu yana bütün atalarimizin dedelerimizin ninelerimizin, uzak yakın bütün akrabalarimizin ruhuna, Anne ve Baba amca hala dayı teyze bütün akrabalarimizin ruhuna, tüm ümmetin ve inananlarin ruhuna hediye ediyoruz sen kabul et ya Rabbi, Dünyamız ve ahiretimizde bizlerden affini afiyetini merhametini rahmetini bolluk ve bereketini bizlerden esirgeme, bizleri her türlü kötülük ve kötülüklerden şeytanın şerrinden büyük küçük bütün günahlardan koru Allahım, bizleri ve çocuklarımızı ve kıyamete kadar olan tüm zurriyetimizi senin yolunda giden imarlı ve salih kullarından eyle bizleri, dünyamız ve ahiretimizde bizleri amelimizle başbaşa bırakma ya Rabbi, yükümüz ağır, yüzümüz karadir Allahım, hakkımızda hayır olanları ihsan eyle, hayr olarak ihsan eylediklerinide gönlumuze razı eyle, bu mübarek gece ve bütün mübarek isimlerin adı ve yüzü suyu hürmetine bizleri affeyle, bütün dualarimizi kabul eyle ya RAHIMU RAHMAN, AMİN

REGAİP KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.
 
Üst Alt