Roma Ev Tipi Mezarlar

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
22 Eki 2017
1,182
4,326
118
roma ev mezar.png

Romalılarda mezarlar gerek kayalara oyulmuş olsun gerekse bağımsız olsun, çoğu, sivil mimarinin en önemli unsuru olan evleri kendine örnek almıştır. Böylelikle nekropol alanlarındaki ev tipi mezarlar, yörenin veya kentin mimari dokusuyla uyuşan kültürel ve coğrafi özellikleri de bünyesinde barındıran mezarlardır. Vatandaşların yaşadığı evlerin cephe ve çatı özelliklerinin birebir taklit edildiği bu tip mezarlara, Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü tüm coğrafyalarda rastlanmak mümkündür.

Ev tipi mezarlar, eğimli çatısıyla; ön cephesiyle insanların yaşadığı evlerin birebir küçültülmüş şekilde yapılmaları-dır. Ön cephelerinde kabartma şeklinde portreler vardır. Bu kabartmalar dikey ya da yatay olarak yerleştirilmiştir. Bu kabartmalarda yaşayan veya ölmüş aile üyelerinin bir arada gösterildikleri ve böylelikle, biri diğerlerinden önce ölse dahi, aile üyelerinin bir gün ebediyette tekrar buluşacakları yerde tasvir edilmiş oldukları varsayılmıştır. Bunların ayrıca bulundukları coğrafyanın ya da kentin ev mimarisinin özelliklerini de yansıtmaktadır. Bu bağlamda örneğin Likya bölgesindeki ev tipi mezarların, şekil olarak ahşap evlere benzetilerek inşa edildikleri bilinir. Böylelikle Likya mezarlarında kapı olarak tanımlanan alanın üzerinde ahşap evlerdeki kütük uçlarına kadar benzetilmişlerdir.

Ev tipi mezarların bilinen bir çok örneği ardır. Bu ev tipi mezarların ön cephelerinde tasvir edilen aile bireylerine ait portrelerin, hala yaşayan ve evlerinin penceresinden bakar gibi, tasvir edilmişlerdir. Böylelikle Romalılar için yaşayanların evi ile ölülerin evi arasında yakın bir ilişki olduğu görülür. Öte yandan kremasyon sonrası küllerin konulduğu urnelerin de evleri taklit etmişlerdir. Tıpkı tapınak tipli mezarlarda olduğu gibi, ev tipi mezarlar da kayalara oyulmuş, bağımsız olarak yapılmıştır. Böylelikle ev tipi mezar fikri çok eskilere uzanan ve tüm Roma mimarlık tarihi boyunca da tekrarlanan bir mezar tipi olarak kalmıştır.

roma ev tipi mezar.jpg
 

MendereS

Admin
Yönetici
Administrator
22 Eki 2017
1,182
4,326
118
Kule Mezarlar

kule mezar.jpg

Kuleler genellikle gözetleme ve savunma amaçlı inşa edilen yapılardır Ancak bazı Kule tapınakları göz önünde bulundurulduğunda, bunların dini yönlerinin oldukları da anlaşılmaktadır. Kısaca kulelerin çok amaçlı yapılar olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Kule mezarlar Piramit mimarisine benzer şekilde kat kat (ya da basamak şeklinde) inşa edilen ve çatı kısımları düz ya da piramidal olan mezarların, aslında günümüze tam halleriyle ulaşmadıkları ve özellikle üst katları yıkılmış şekildedir.

Bağımsız örnekler şeklinde görülen kule mezar tipleri, diğer anıtsal mezarlarda olduğu gibi, ölen kişiyi yüceltmek, ölümsüzleştirmek gibi anlamlarla yüklü gibi görünür. Ancak Bazı bölgelerdeki örneklere bakıldığında bunların genellikle aile mezarları oldukları ve sadece bir kişi adına yapılmadıkları görülür. Bu durumda, kule mezarların toplumsal anlamda bir statü göstergesi olarak yapıldığı ve bunun toplumun belirli kesimlerini kapsadığı söylenebilir. Anıt mezarlar ölen kişilerin, hayattayken kendileri tarafından inşa ettirildikleri gibi toplumun ileri gelenleri (iktidar veya diğer erk sahipleri vb) veya ölen kişinin aile yakınları tarafından da inşa ettirilenleri vardır.