Takvur 425. Sefer Kara Fil Taakar Gemisi...

dardanoss

Bakmakmı?? Görmekmi??
Yönetici
Süper Moderatör
Katılım
8 Eki 2019
Mesajlar
1,133
Tepkime puanı
2,945
Puanları
118
Yaş
59
Kara tepeye gittiğin zaman denizi arkana almak sureti ile 1 saat dakika yürüyeceksin. Sağda bir tüfek mermisinin ulaşabileceği uzaklıkta bir mağara var. Önünden 800 adım sonrasında bir oyuktan tatlı su çıkar suyun solunda 3 mezar var ortada bulunanın içi doludur.


İkinci mağara suyun 300 adım doğusunda ve üç basamaklı oraya varmadan önce üstünde iki bacalı üç direkli bir geminin resmi bulunan bir taş var. İşte bu mağaranın işaretidir.yani taşın yanında üç karış boyunda oyuk bu oyuk içinde üç parça altın var. Üç basamak üç yanık 3-3-3-0 bir deri küp 7 basamaklı olan birinci mağara paralar 7 ayrı yerde bulunuyor. L harfi biçiminde gömülü olup aralarındaki mesafe bir kurşun mesafesi kadardır. Birincisi 4 köşe kare biçiminde üç basamaklı bir mağaradır. Bir mezar taşının altında 9 küp altın paradır. İşte ikinci gurup paralar buradadır. Üçüncü gurup paralar ise tatlı suyun çıktığı oyuk doğrultusundan bir adım mesafededir. 4. gurup paralar ise hisarın karşısındaki toprak yolun altında 5. gurup paralar ise taş ocağının yakınlarında dikili taşın güneye 3 adım mesafesinde. Sırtını yalayan bir öküze benzeyen bir taş var bu taş kendisinden kuzeye doğru 7 adım ilerdeki 6. gurup paranın yerini belirtir. 7. gurup paralar yatan iki öküze benzeyen iki mezar taşının altındadır. Paraların bazıları bacaltadır. ????????????..............................
(25)Saray vize arasında bulunan gürsu vizeye 20 dk. Saray bir saat mesafededir. Bu mevkiye söğüt kaynağı veya söğüt kaya denir. Burada yığma tepe mevcuttur. Bu tepeden vizede görülür. Suyun çıktığı istikamette arazinin dağ kavisi yaptığı yerde adamsı olan yerde dikkat bir arşın derinlikte 35 okka altın gümüş karışık olarak bir bakır içerisinde gömülmüştür. 25-90 rakkam ile biter.. (X5500) Pınar hisar civarında büyük surlar civarında geçit kapısı noktasında bir adım sağ tarafta çıkma taş önünde iki arşın kazılacak bir küp altın ve gümüş karışık bu taş kapı şeklinde sağdadır. İstavroza bakar.( 61 ) vize sarayın doğu kısmında bulunan birinci kapı önünde büyük mahsen 3 merdiven altındadır. Bu kapı doğuya bakar. Saray altında kalır. Bu kapı doğu beşinci kapıdır. Bu kapıya arkamızı verdiğimiz zaman önümüzü saraya döndüğümüz zaman sağ istikamette iki oyuk ve üst kısmında bir istavroz mevcuttur. Bunlar işarettir. 3 basamağın altında bir arşın derinlikte muazzam hazinemiz buradadır. Heykel ve külçeden ibarettir. 13 planlı mağara 30 B bir rakamı ile Demir köye batı iki saat mesafede kuru maşatlığı mevkisinde bulunan kovye büyük taşlık büyük mağara bu mağaranın gündoğu kısmında büyük bir kaya bir biri üzerine binmiş şekildedir. Bu kayaların alt tarafında yani 3 merdivenli kapı demir şeklinde bir mağara aynen kapı şeklindedir. Bu mağra oldukça mühimdir. Planlıdır. Bu mağaraya dikkat edersek kapıdan geçtikten sonra üçüncü merdivenen indiğimiz vakit düze ayak basmayınız. Sağ istikamette bir baykuş kuşu size bakar vaziyettedir. Kuşun alt tarafında kol girecek şekilde delik elinizi dirseğe kadar sokunuz elinize gelen halkayı çekiniz çektiğiniz vakit bir gürültü olacak. Halka tam yerine gelmeyince ses kesilmez yani halkayı içeride bırakmayınız önünüze kadar çekiniz. Ondan sonra devam edebilirsiniz. Ortada gördüğünüz suyun arasında büyük bir mermer taş göreceksiniz. Büyük hazinemiz 3 e taksim edilip mermer taşın altında demir kapı açtıktan sonra üç oda oldukça mücevherat altın ve heykeller burada olup 9 demir sandık mücevher ve altın mevcuttur. 80 tane altın heykel mevcuttur. (100) arkacık değirmeninin bulunduğu mevkiye büyük dere köyü hediye boyacı köyü mevkilerine çakmak bayırı hediye bayırına mağdilber mevkilerine 2 saat mesafededir. Dere köyünün de 2 saat doğu mesafesindedir. Bu dereye gür dere veya büyük dere denir. Bu derede 3 değirmen daha vardır. En sarp olanı arkacık değirmenidir. Bir soğuk su değirmeni ikinci since değirmeni diğeri ise yel değirmenidir. Bu değirmenler arkacık mevkiinde bulunan bunlar işaretlerimize dikkat ediniz. Çünkü diğer değirmenlere yayan yol ile gitmek mümkündür. Halbuki arkacık arkacık değirmenine ancak bir arkcık ile gitmek mümkündür. Arkacık değirmeni mevkiinde işaret ve şekiller büyük balkanlar cephe 3 arazi şekli 4 üçü mühimdir. Vadi su kışın akar Temmuzdan sonra akmaz. Ulu dere yani yazın uludere bu arazinin çehresinde yani doğu kısmında düzlük arazidir. Bu arazinin bir yolu vardır. Oldukça mühimdir. Yeşil dağdan gelen yoldur. Diğer dağlar kelimsidir. Onun için bu dağa yeşil dağ dedik yol bir insan inecek şekildedir. Yol ortasında 3 mağara birisi gider birisi iki metre kadar derinlikte birisi ise çok geniş 15 arşın kadar gelir. Bu mağralar bu dağın yani kelimsi dağ ile yeşil dağın birleştiği yerdedir. Büyük gider mağaranın daraldığı yerden bir insan geçebilecek yere gelindiğinde burada dikkat edersek solda yumruk kadar bir delik var 2 arşın yükseklikte olup alt kısmını oyduğumuz zaman koyduğumuz mal ordadır. Arkacık değirmeni hazinesi büyük taşın sağ tarafından 2. mal orada. Bu taşın üzerinde iki işaret olup birincisi orak ikincisi ??. Şeklindedir. Ayrıca hançer resmi vardır. Arkacık değirmeni oyma taştan olup arkası dağ olmakla birlikte 3 duvarı oyma bir duvarı yapmadır. Değirmende buğdayın un olup düştüğü yerdeki teknenin yani unluğun sağ istikametine koyduğumuz beşi bir yerde ve bir küp İngiliz altını mevcuttur. Büyük mağara değirmenin sol tarafında yani batı tarafında kıvrılarak yarım saatlik mesafede olup üstü oldukça zirve dağdır. Kestirmende gidilse 10 dk. Sürer bu değirmene ancak girildiği yerden çıkılır başka çıkışı yoktur. Kırklareli Demirci köyü Tirnova yolu üzerinden bu yol üzerinde bulunan tarihi çeşme şekli iki yalaklı suyu tek noktadan gelir ve toprak künklüdür. Suyun geldiği istikamete 3 adım atarak diğer sağ istikametine bir adım atılacak ve dikkat burada topraktan 3-5 santim yukarı sivribir taş göze çarpacaktır. 38 okka tinal ve tür gümüş ibarettir.bu çeşmenin arkası hafifi bayırdır yol kenarında ve orman içerisindedir. İki asel veya bal kaya isimli kaya bu kaya ZAZARA mıntıkasındadır. Kayaya dikkat kaya köklü olup kayanın sağ istikametinde çift istavroz ile iki oyuk gözümüze çarpacaktır.bu oyukların sol istikametinde teko yuk ile bir istavroz gözümüze çarpar tak oyuktan istikamet alıp kayanın köküne doğru kaya oyulmuştur.bu taş kırmızıdır diğer kısımların rengi açıktır. Buradaki para 305 okkadır. Tinal ve tür gümüş karışıktır. Birde bir insanı yağmurdan koruyacak kadar oyuk mevcuttur. Şeytan dere mahallinde bulunan alibey değirmeni çift taş oluklu değirmendir. Değirmenin sağ istikametinde kesme kaya dibinde yani binek taşı gibi kayada beş santim derinlikte bir oyuk mevcuttur. Burada o işaretin altında kayanın kök kısmında oyulup bir küp içerisine seksen okka tinal ve ten gümüş konuşmuştur. Küp ağzındaki sıvaya dikkat. İki yalaklı çeşmeye 15 derece ( 1 saat ) mesafede çeşmenin doğu kısmına düşer büyük maşatlık diğerlerinden farklı olan çift mezarlar. Yirmi beş adım diğer mezarlara mesafede 3. mezar ise tam batı istikametindi göz önüne alarak en son mezardır. Aranana bu üç mezarda mevcuttur diğerleri aldatmacadır. Mezarın birisi türbemsidir dikme taşlıdır. Kırklareline bağlı taş tepe köyü civarında Ahmet baba türbesi civarında taş tepeye bir saat mesafede iki vadi vadide büyük göze çarpan çökmüş deve benzeri taş bu taş karşımıza gelir bu taşın alt kısmında büyük demirkapı üzerinde 18 okka asma kilit büyük mahsenliktir. Bütün mücevherat ve heykeller ile doludur. Sağ tarafta gözetleme tepesi Tirnova yolu civarında hakim noktadadır. Kapı 3 arşın derinlikte ve toprakla örtülüsür. Kazan büyük köyü civarından toplama taşlar mevkiinde arazi musavidir. Toplama taşlar arasında kapı şeklinde tabiattan bir taş vardır. Arasından bir adam geçer. Arasındna 3 arşın derinlikte bir küp içerisinde tinal ve gümüş karışık para küp içindedir.
 

balkaya34

Operatör
Katılım
17 Mar 2019
Mesajlar
2,562
Tepkime puanı
3,430
Puanları
118
Kara tepeye gittiğin zaman denizi arkana almak sureti ile 1 saat dakika yürüyeceksin. Sağda bir tüfek mermisinin ulaşabileceği uzaklıkta bir mağara var. Önünden 800 adım sonrasında bir oyuktan tatlı su çıkar suyun solunda 3 mezar var ortada bulunanın içi doludur.


İkinci mağara suyun 300 adım doğusunda ve üç basamaklı oraya varmadan önce üstünde iki bacalı üç direkli bir geminin resmi bulunan bir taş var. İşte bu mağaranın işaretidir.yani taşın yanında üç karış boyunda oyuk bu oyuk içinde üç parça altın var. Üç basamak üç yanık 3-3-3-0 bir deri küp 7 basamaklı olan birinci mağara paralar 7 ayrı yerde bulunuyor. L harfi biçiminde gömülü olup aralarındaki mesafe bir kurşun mesafesi kadardır. Birincisi 4 köşe kare biçiminde üç basamaklı bir mağaradır. Bir mezar taşının altında 9 küp altın paradır. İşte ikinci gurup paralar buradadır. Üçüncü gurup paralar ise tatlı suyun çıktığı oyuk doğrultusundan bir adım mesafededir. 4. gurup paralar ise hisarın karşısındaki toprak yolun altında 5. gurup paralar ise taş ocağının yakınlarında dikili taşın güneye 3 adım mesafesinde. Sırtını yalayan bir öküze benzeyen bir taş var bu taş kendisinden kuzeye doğru 7 adım ilerdeki 6. gurup paranın yerini belirtir. 7. gurup paralar yatan iki öküze benzeyen iki mezar taşının altındadır. Paraların bazıları bacaltadır. ????????????..............................
(25)Saray vize arasında bulunan gürsu vizeye 20 dk. Saray bir saat mesafededir. Bu mevkiye söğüt kaynağı veya söğüt kaya denir. Burada yığma tepe mevcuttur. Bu tepeden vizede görülür. Suyun çıktığı istikamette arazinin dağ kavisi yaptığı yerde adamsı olan yerde dikkat bir arşın derinlikte 35 okka altın gümüş karışık olarak bir bakır içerisinde gömülmüştür. 25-90 rakkam ile biter.. (X5500) Pınar hisar civarında büyük surlar civarında geçit kapısı noktasında bir adım sağ tarafta çıkma taş önünde iki arşın kazılacak bir küp altın ve gümüş karışık bu taş kapı şeklinde sağdadır. İstavroza bakar.( 61 ) vize sarayın doğu kısmında bulunan birinci kapı önünde büyük mahsen 3 merdiven altındadır. Bu kapı doğuya bakar. Saray altında kalır. Bu kapı doğu beşinci kapıdır. Bu kapıya arkamızı verdiğimiz zaman önümüzü saraya döndüğümüz zaman sağ istikamette iki oyuk ve üst kısmında bir istavroz mevcuttur. Bunlar işarettir. 3 basamağın altında bir arşın derinlikte muazzam hazinemiz buradadır. Heykel ve külçeden ibarettir. 13 planlı mağara 30 B bir rakamı ile Demir köye batı iki saat mesafede kuru maşatlığı mevkisinde bulunan kovye büyük taşlık büyük mağara bu mağaranın gündoğu kısmında büyük bir kaya bir biri üzerine binmiş şekildedir. Bu kayaların alt tarafında yani 3 merdivenli kapı demir şeklinde bir mağara aynen kapı şeklindedir. Bu mağra oldukça mühimdir. Planlıdır. Bu mağaraya dikkat edersek kapıdan geçtikten sonra üçüncü merdivenen indiğimiz vakit düze ayak basmayınız. Sağ istikamette bir baykuş kuşu size bakar vaziyettedir. Kuşun alt tarafında kol girecek şekilde delik elinizi dirseğe kadar sokunuz elinize gelen halkayı çekiniz çektiğiniz vakit bir gürültü olacak. Halka tam yerine gelmeyince ses kesilmez yani halkayı içeride bırakmayınız önünüze kadar çekiniz. Ondan sonra devam edebilirsiniz. Ortada gördüğünüz suyun arasında büyük bir mermer taş göreceksiniz. Büyük hazinemiz 3 e taksim edilip mermer taşın altında demir kapı açtıktan sonra üç oda oldukça mücevherat altın ve heykeller burada olup 9 demir sandık mücevher ve altın mevcuttur. 80 tane altın heykel mevcuttur. (100) arkacık değirmeninin bulunduğu mevkiye büyük dere köyü hediye boyacı köyü mevkilerine çakmak bayırı hediye bayırına mağdilber mevkilerine 2 saat mesafededir. Dere köyünün de 2 saat doğu mesafesindedir. Bu dereye gür dere veya büyük dere denir. Bu derede 3 değirmen daha vardır. En sarp olanı arkacık değirmenidir. Bir soğuk su değirmeni ikinci since değirmeni diğeri ise yel değirmenidir. Bu değirmenler arkacık mevkiinde bulunan bunlar işaretlerimize dikkat ediniz. Çünkü diğer değirmenlere yayan yol ile gitmek mümkündür. Halbuki arkacık arkacık değirmenine ancak bir arkcık ile gitmek mümkündür. Arkacık değirmeni mevkiinde işaret ve şekiller büyük balkanlar cephe 3 arazi şekli 4 üçü mühimdir. Vadi su kışın akar Temmuzdan sonra akmaz. Ulu dere yani yazın uludere bu arazinin çehresinde yani doğu kısmında düzlük arazidir. Bu arazinin bir yolu vardır. Oldukça mühimdir. Yeşil dağdan gelen yoldur. Diğer dağlar kelimsidir. Onun için bu dağa yeşil dağ dedik yol bir insan inecek şekildedir. Yol ortasında 3 mağara birisi gider birisi iki metre kadar derinlikte birisi ise çok geniş 15 arşın kadar gelir. Bu mağralar bu dağın yani kelimsi dağ ile yeşil dağın birleştiği yerdedir. Büyük gider mağaranın daraldığı yerden bir insan geçebilecek yere gelindiğinde burada dikkat edersek solda yumruk kadar bir delik var 2 arşın yükseklikte olup alt kısmını oyduğumuz zaman koyduğumuz mal ordadır. Arkacık değirmeni hazinesi büyük taşın sağ tarafından 2. mal orada. Bu taşın üzerinde iki işaret olup birincisi orak ikincisi ??. Şeklindedir. Ayrıca hançer resmi vardır. Arkacık değirmeni oyma taştan olup arkası dağ olmakla birlikte 3 duvarı oyma bir duvarı yapmadır. Değirmende buğdayın un olup düştüğü yerdeki teknenin yani unluğun sağ istikametine koyduğumuz beşi bir yerde ve bir küp İngiliz altını mevcuttur. Büyük mağara değirmenin sol tarafında yani batı tarafında kıvrılarak yarım saatlik mesafede olup üstü oldukça zirve dağdır. Kestirmende gidilse 10 dk. Sürer bu değirmene ancak girildiği yerden çıkılır başka çıkışı yoktur. Kırklareli Demirci köyü Tirnova yolu üzerinden bu yol üzerinde bulunan tarihi çeşme şekli iki yalaklı suyu tek noktadan gelir ve toprak künklüdür. Suyun geldiği istikamete 3 adım atarak diğer sağ istikametine bir adım atılacak ve dikkat burada topraktan 3-5 santim yukarı sivribir taş göze çarpacaktır. 38 okka tinal ve tür gümüş ibarettir.bu çeşmenin arkası hafifi bayırdır yol kenarında ve orman içerisindedir. İki asel veya bal kaya isimli kaya bu kaya ZAZARA mıntıkasındadır. Kayaya dikkat kaya köklü olup kayanın sağ istikametinde çift istavroz ile iki oyuk gözümüze çarpacaktır.bu oyukların sol istikametinde teko yuk ile bir istavroz gözümüze çarpar tak oyuktan istikamet alıp kayanın köküne doğru kaya oyulmuştur.bu taş kırmızıdır diğer kısımların rengi açıktır. Buradaki para 305 okkadır. Tinal ve tür gümüş karışıktır. Birde bir insanı yağmurdan koruyacak kadar oyuk mevcuttur. Şeytan dere mahallinde bulunan alibey değirmeni çift taş oluklu değirmendir. Değirmenin sağ istikametinde kesme kaya dibinde yani binek taşı gibi kayada beş santim derinlikte bir oyuk mevcuttur. Burada o işaretin altında kayanın kök kısmında oyulup bir küp içerisine seksen okka tinal ve ten gümüş konuşmuştur. Küp ağzındaki sıvaya dikkat. İki yalaklı çeşmeye 15 derece ( 1 saat ) mesafede çeşmenin doğu kısmına düşer büyük maşatlık diğerlerinden farklı olan çift mezarlar. Yirmi beş adım diğer mezarlara mesafede 3. mezar ise tam batı istikametindi göz önüne alarak en son mezardır. Aranana bu üç mezarda mevcuttur diğerleri aldatmacadır. Mezarın birisi türbemsidir dikme taşlıdır. Kırklareline bağlı taş tepe köyü civarında Ahmet baba türbesi civarında taş tepeye bir saat mesafede iki vadi vadide büyük göze çarpan çökmüş deve benzeri taş bu taş karşımıza gelir bu taşın alt kısmında büyük demirkapı üzerinde 18 okka asma kilit büyük mahsenliktir. Bütün mücevherat ve heykeller ile doludur. Sağ tarafta gözetleme tepesi Tirnova yolu civarında hakim noktadadır. Kapı 3 arşın derinlikte ve toprakla örtülüsür. Kazan büyük köyü civarından toplama taşlar mevkiinde arazi musavidir. Toplama taşlar arasında kapı şeklinde tabiattan bir taş vardır. Arasından bir adam geçer. Arasındna 3 arşın derinlikte bir küp içerisinde tinal ve gümüş karışık para küp içindedir.
Selam arkadaşlar : Ne güzel bir bilgi,Adres belli ,Ölçü belli, Malzemenin cinsi belli, Mikdarı belli ,nokdası belli , Güzel ayrıntılı bilgiler, Eline sağlık usdam
 

dardanoss

Bakmakmı?? Görmekmi??
Yönetici
Süper Moderatör
Katılım
8 Eki 2019
Mesajlar
1,133
Tepkime puanı
2,945
Puanları
118
Yaş
59
Selam dardanos usdam : Orda birde kendi sırtını Yalayan ÖĶÜZ ,ve İKİ ÖKÜZ den de bahsediyor, bunlari ilk defa duyuyorum, bunların daha ayrıntılı bilgisi varmı usdam
Abi merhaba ben bunu siteye zenginlik olsun diye attım. Daha öncede bahsetmiş idim Wolçan belgeleri yada eşkiya belgelerine sadece araştırma amacı ile bakaırım. Şayet hoşuma giden ve mantığıma uyan ve bu belgedeki gibi adresine ve noktasına kadar yazılar var ise seve seve paylaşırım. İnan ağabeyim o sırtını yalayan ve iki öküz hakkında hiç bir ekstra bilgim yok keşke olsada paylaşsam sizler ile. Ağabeyim şunuda hatırlatmak isterim Bu güne kadar yaptığım eşkiya belgeleri araştırmamda anladığım tek şey Her şeyin kriptolu olduğudur. Verilen sayılar kilolar saatler hepsi birer şifredir. Aslında bu hususta yeni bir konu açıp bu şifreleri biraz anlatmak gerekiyor. Ne dersin başlayalammı
 

balkaya34

Operatör
Katılım
17 Mar 2019
Mesajlar
2,562
Tepkime puanı
3,430
Puanları
118
Selam usdam , VİZE den DEMIR isimli köyden ve daha bir çok yere şu anki adıyla veriyor bunu bu muhidin insanları çıkıp evet onları bulduk onlar burada diyebilirler degilmiyani
 

dardanoss

Bakmakmı?? Görmekmi??
Yönetici
Süper Moderatör
Katılım
8 Eki 2019
Mesajlar
1,133
Tepkime puanı
2,945
Puanları
118
Yaş
59
Selam usdam , VİZE den DEMIR isimli köyden ve daha bir çok yere şu anki adıyla veriyor bunu bu muhidin insanları çıkıp evet onları bulduk onlar burada diyebilirler degilmiyani
Aynen abi şayet bu yerleri tespit eden kardeşlerimiz olabilir de işin içinden çıkamazlar ise işte nedeni belgelerdeki şifrelerden dir. O yüzden ben bu konuyu açaçcağım ve herkes bu konuda bildiklerini tecrübelerini söylarler inşallah. Belkide bir çok kardeşimize faydası olacak bu şifrelerin çözümü inşallah
 

balkaya34

Operatör
Katılım
17 Mar 2019
Mesajlar
2,562
Tepkime puanı
3,430
Puanları
118
Aynen abi şayet bu yerleri tespit eden kardeşlerimiz olabilir de işin içinden çıkamazlar ise işte nedeni belgelerdeki şifrelerden dir. O yüzden ben bu konuyu açaçcağım ve herkes bu konuda bildiklerini tecrübelerini söylarler inşallah. Belkide bir çok kardeşimize faydası olacak bu şifrelerin çözümü inşallah
Selam usdam : Bu kadar ayan beyan bilgi ve adrese ramen , Ben bunları gören oldugunu sanmıyorum, Eger görselerdi mutlaka yazarlardı
 
Üst