Trakya bölgesi

dardanoss

Bakmakmı?? Görmekmi??
Yönetici
Süper Moderatör
Katılım
8 Eki 2019
Mesajlar
1,135
Tepkime puanı
2,945
Puanları
118
Yaş
59
Saray vize arasında bulunan gürsu vizeye 20 dk. Saray bir saat mesafededir. Bu mevkiye söğüt kaynağı veya söğüt kaya denir. Burada yığma tepe mevcuttur. Bu tepeden vizede görülür. Suyun çıktığı istikamette arazinin dağ kavisi yaptığı yerde adamsı olan yerde dikkat bir arşın derinlikte 35 okka altın gümüş karışık olarak bir bakır içerisinde gömülmüştür. 25-90 rakkam ile biter. Pınar hisar civarında büyük surlar civarında geçit kapısı noktasında bir adım sağ tarafta çıkma taş önünde iki arşın kazılacak bir küp altın ve gümüş karışık bu taş kapı şeklinde sağdadır. İstavroza bakar. vize sarayın doğu kısmında bulunan birinci kapı önünde büyük mahzen 3 merdiven altındadır. Bu kapı doğuya bakar. Saray altında kalır. Bu kapı doğu beşinci kapıdır. Bu kapıya arkamızı verdiğimiz zaman önümüzü saraya döndüğümüz zaman sağ istikamette iki oyuk ve üst kısmında bir istavroz mevcuttur. Bunlar işarettir. 3 basamağın altında bir arşın derinlikte muazzam hazinemiz buradadır. Heykel ve külçeden ibarettir.

13 planlı mağara 30 B bir rakamı ile Demir köye batı iki saat mesafede kuru maşatlığı mevkisinde bulunan kovye büyük taşlık büyük mağara bu mağaranın gündoğu kısmında büyük bir kaya bir biri üzerine binmiş şekildedir. Bu kayaların alt tarafında yani 3 merdivenli kapı demir şeklinde bir mağara aynen kapı şeklindedir. Bu mağra oldukça mühimdir. Planlıdır. Bu mağaraya dikkat edersek kapıdan geçtikten sonra üçüncü merdivenen indiğimiz vakit düze ayak basmayınız. Sağ istikamette bir baykuş kuşu size bakar vaziyettedir. Kuşun alt tarafında kol girecek şekilde delik elinizi dirseğe kadar sokunuz elinize gelen halkayı çekiniz çektiğiniz vakit bir gürültü olacak. Halka tam yerine gelmeyince ses kesilmez yani halkayı içeride bırakmayınız önünüze kadar çekiniz. Ondan sonra devam edebilirsiniz. Ortada gördüğünüz suyun arasında büyük bir mermer taş göreceksiniz. Büyük hazinemiz 3 e taksim edilip mermer taşın altında demir kapı açtıktan sonra üç oda oldukça mücevherat altın ve heykeller burada olup 9 demir sandık mücevher ve altın mevcuttur. 80 tane altın heykel mevcuttur.


Arkacık değirmeninin bulunduğu mevkiye büyük dere köyü hediye boyacı köyü mevkilerine çakmak bayırı hediye bayırına mağdilber mevkilerine 2 saat mesafededir. Dere köyünün de 2 saat doğu mesafesindedir. Bu dereye gür dere veya büyük dere denir. Bu derede 3 değirmen daha vardır. En sarp olanı arkacık değirmenidir. Bir soğuk su değirmeni ikinci since değirmeni diğeri ise yel değirmenidir. Bu değirmenler arkacık mevkiinde bulunan bunlar işaretlerimize dikkat ediniz. Çünkü diğer değirmenlere yayan yol ile gitmek mümkündür. Halbuki arkacık arkacık değirmenine ancak bir arkcık ile gitmek mümkündür. Arkacık değirmeni mevkiinde işaret ve şekiller büyük balkanlar cephe 3 arazi şekli 4 üçü mühimdir. Vadi su kışın akar Temmuzdan sonra akmaz. Ulu dere yani yazın uludere bu arazinin çehresinde yani doğu kısmında düzlük arazidir. Bu arazinin bir yolu vardır. Oldukça mühimdir. Yeşil dağdan gelen yoldur. Diğer dağlar kelimsidir. Onun için bu dağa yeşil dağ dedik yol bir insan inecek şekildedir.

Yol ortasında 3 mağara birisi gider birisi iki metre kadar derinlikte birisi ise çok geniş 15 arşın kadar gelir. Bu mağralar bu dağın yani kelimsi dağ ile yeşil dağın birleştiği yerdedir. Büyük gider mağaranın daraldığı yerden bir insan geçebilecek yere gelindiğinde burada dikkat edersek solda yumruk kadar bir delik var 2 arşın yükseklikte olup alt kısmını oyduğumuz zaman koyduğumuz mal ordadır. Arkacık değirmeni hazinesi büyük taşın sağ tarafından 2. mal orada. Bu taşın üzerinde iki işaret olup birincisi orak ikincisi ……. Şeklindedir. Ayrıca hançer resmi vardır. Arkacık değirmeni oyma taştan olup arkası dağ olmakla birlikte 3 duvarı oyma bir duvarı yapmadır. Değirmende buğdayın un olup düştüğü yerdeki teknenin yani unluğun sağ istikametine koyduğumuz beşi bir yerde ve bir küp İngiliz altını mevcuttur. Büyük mağara değirmenin sol tarafında yani batı tarafında kıvrılarak yarım saatlik mesafede olup üstü oldukça zirve dağdır. Kestirmende gidilse 10 dk. Sürer bu değirmene ancak girildiği yerden çıkılır başka çıkışı yoktur

Kırklareli Demirci köyü Tirnova yolu üzerinden bu yol üzerinde bulunan tarihi çeşme şekli iki yalaklı suyu tek noktadan gelir ve toprak künklüdür. Suyun geldiği istikamete 3 adım atarak diğer sağ istikametine bir adım atılacak ve dikkat burada topraktan 3-5 santim yukarı sivribir taş göze çarpacaktır. 38 okka tinal ve tür gümüş ibarettir.bu çeşmenin arkası hafifi bayırdır yol kenarında ve orman içerisindedir. İki asel veya bal kaya isimli kaya bu kaya ZAZARA mıntıkasındadır. Kayaya dikkat kaya köklü olup kayanın sağ istikametinde çift istavroz ile iki oyuk gözümüze çarpacaktır.bu oyukların sol istikametinde teko yuk ile bir istavroz gözümüze çarpar tak oyuktan istikamet alıp kayanın köküne doğru kaya oyulmuştur.bu taş kırmızıdır diğer kısımların rengi açıktır. Buradaki para 305 okkadır. Tinal ve tür gümüş karışıktır. Birde bir insanı yağmurdan koruyacak kadar oyuk mevcuttur.

Şeytan dere mahallinde bulunan alibey değirmeni çift taş oluklu değirmendir. Değirmenin sağ istikametinde kesme kaya dibinde yani binek taşı gibi kayada beş santim derinlikte bir oyuk mevcuttur. Burada o işaretin altında kayanın kök kısmında oyulup bir küp içerisine seksen okka tinal ve ten gümüş konuşmuştur. Küp ağzındaki sıvaya dikkat. İki yalaklı çeşmeye 15 derece ( 1 saat ) mesafede çeşmenin doğu kısmına düşer büyük maşatlık diğerlerinden farklı olan çift mezarlar. Yirmi beş adım diğer mezarlara mesafede 3. mezar ise tam batı istikametindi göz önüne alarak en son mezardır. Aranana bu üç mezarda mevcuttur diğerleri aldatmacadır.


Mezarın birisi türbemsidir dikme taşlıdır. Kırklareline bağlı taş tepe köyü civarında Ahmet baba türbesi civarında taş tepeye bir saat mesafede iki vadi vadide büyük göze çarpan çökmüş deve benzeri taş bu taş karşımıza gelir bu taşın alt kısmında büyük demirkapı üzerinde 18 okka asma kilit büyük mahsenliktir. Bütün mücevherat ve heykeller ile doludur. Sağ tarafta gözetleme tepesi Tirnova yolu civarında hakim noktadadır. Kapı 3 arşın derinlikte ve toprakla örtülüsür. Kazan büyük köyü civarından toplama taşlar mevkiinde arazi musavidir. Toplama taşlar arasında kapı şeklinde tabiattan bir taş vardır. Arasından bir adam geçer. Arasındna 3 arşın derinlikte bir küp içerisinde tinal ve gümüş karışık para küp içindedir

Kırklareli muhiti taş tepe köyü civarında Ahmet Baba Türbesi köyün yakınındaki taş tepeye bir saat mesafede iki vadi, vadi içine girilince göze çarpan çökmüş bir deveyi andıran bir taş vardır. Bu taşı karşınıza aldığınız vakit taşın alt kısmında 3 arşın derinlikte üzeri toprak örtülerek gizlenmiş büyük bir demir kapı mevcuttur. Üzerinde 18 okka gelen bir asma kilit vardır. Mevcut variyet kapı arkasındaki mahsende olup Mücevherat ve heykeller burada toplanmıştır. Dikkatli bir şekilde gözetlendiğinde gözetleme tepesi Tiranova yolu ve civarına hakim noktasında olduğu görülür. Bu aranılan bölgenin doğruluğunu gösterir.

Büyük köprü civarında toplama taşlar mevkiinde arazi oldukça bir birine benzer. Dikkat edilirse bu toplama taşlar arasında doğadan kapı şeklinde arasında bir adam geçebilen tam ortasında 3 arşın derinlikte toprak küp iki kulpu olup içinde altın ve gümüş meblağ küpün ağzı balmumu ile kapatılmıştır. Bu kayıtlar 305 rakamından çıkarılmış olup büyüt maşatlık hariç yörede tek bir kara ağaç olup üç adım mesafede 2.5 arşın derinlikte kapak altında yine değerli meblağ gömülüdür. Saray vize arasında bulunan gür su vizeye 15-20 dk. Mesafededir. Saraya ise 1 saat mesafededir. Bu mevkiye söğüt kaynağı veya söğüt kaya denir. Bu tepede yığma bir tepe tümülüs vardır. Bu tepeden saray ve vize görünür. Suyun çıktığı istikamette arazinin dağ dibinden ve iki kola ayrılır. Su kavis yapar kavis yaptığı yerde adamsı insana benzer kayaya dikkat bir arşın derinlikte 35 okka altın gümüş bir bakır kap içinde gömülmüştür.
 
Üst