antik roma mezarları

  1. MendereS

    Roma (Bizans) Tapınak Planlı Anıtsal Mezarlar

    Mezar yaptırma geleneği İÖ 3. bin yılın ortalarından itibaren başlar ve günümüze değin devam eder. Özellikle ekonomik, politik ve sosyal anlamda refah ve huzurun olduğu dönemlerde, mezar inşa faaliyetlerinin buna paralel olarak artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Böylelikle görkemli tapınaklar...
  2. MendereS

    Kaya ve oda mezarları tanıyalım

    Kaya mezarları yer üstü ve yer altı (zemin altı) olarak iki ana gruba ayrılır. Kaya mezarları ilk baktığınızda birbirlerine benzerlik göstersede biraz ayrıntılı incelendiğinde, bunların farklı özelliklerinin olduğu anlarız. Açılan bazı mezar planlarının kabaca tek odalılar ve çok odalılar olarak...