balina

  1. MendereS

    Balık ve Balina Define Anlamları

    Balık; Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde İsa’yı sembolize eden en önemli motiflerden biri olarak kullanılmıştır. Yunanca’da Kurtarıcı Tanrının Oğlu İsa Mesihi cümlesinin ilk harflerini temsil etmektedir. Bundan dolayı hıristiyanlığın ilk dönemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Hatta bazı...
Üst