cinli defineler

  1. Karahanlı

    Cin ve Define Bağlantısı

    CİN İLE DEFİNE BAĞLANTISI Definecilik yapanlar eğer “Cin’’ faktörüne inanıyor ve tedbir yoluna gidiyorlarsa; onları 3 önemli problemler bekliyor demektir: 1- Kazıya başlamadan önce; Kazıya başlamadan önce gurup içinde belirgin huzursuzluk başlaması. 2- Kazı başladıktan sonra; Kazı esnasında...
Üst