define mezarları

  1. Kamhi Leonard

    Kıramasyon Nedir... (Çocuk Lahidi )

    Çocuk lahidi yani kramasyon nedir ...? ölen kişin cesedin yaklaşık 900 ile 1200 santi gıra sıcaklıkta en 70 dakika yakılma olayına arkeoloji biliminde kıramason denilmekte bronz çağı ile birlikte grek yarım adası ve Anadolu da cesetin yakılarak ruhun göğe yükseldiğine inanılıyordu ölüyü yakma...
  2. Karahanlı

    Mezarlardan Ne Çıkar

    Mezar buluntuları & Mezarlardan ne çıkar Bu konuda definecileri bilgilendirme amaçlı mezarlarda ortaya çıkan buluntulardan bahsedeceğiz. Ölü gömme geleneklerinde mezarlara hediye bırakmak, ölülere yemek, içki sunmak ve dünya işine yarayan eşyayı beraberinde götürmesini sağlama adeti vardır...