lahit

  1. MendereS

    Pişmiş Toprak Lahitlerinin Üretim Ve Bezeme Teknikleri

    Pişmiş toprak lahitler Klazomenai. M.ö. 7. Yüzyıldan 5. Yüzyılın son dörtlüğüne kadar yoğun bir şekilde üretilmiştir. Pişmiş topraktan yapılmış olan lahitler, dikdörtgen bir kutu şeklindedir. Normal tip” ve “Özenli tip olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Lahitlerin pervazları üzerinde rezerve...
  2. MendereS

    Lahit Biçimleri ve Süslemeleri

    Lahitler bir veya daha çok ceset almak üzere düşünülmüş şeyler olup, biçimleri de buna göre saptanırdı. Batı dillerinde lahit karşılığında 18. yy.'dan beri, eski Yunanca'da "et yiyen" anlamındaki 'sarkophagos' sözcüğünden gelmektedir. Lahitler için Antikçağ' da çeşitli adlar kullanılmıştır...