merdivenler

  1. MendereS

    Merdivenlerde Define Bulma

    Çok uzun merdiven varsa bunlar yoldur, çok fazla dikkate almayın. şu var böylesi merdivenin olduğu yerler genelde akropoldür çevrede istemediğin kadar işaret bulursun onları araştır. Merdiven ana kayada 3-7 basamaklı ise bu kayanın üzerinde kaya mezarı vardır, Eğer bulduğunuz merdiven mahzene...
Üst